گریه دختر ایران

در طی چهل و دو سال، بیش از هزار میلیارد دلار نفت فروختند و برای مبارزه با غرب تلف کردند و اختلاس کردند و این است سرزمینی که برجای گذاشتند.

More from مرد روز

هشت کاریکاتور هفته

[caption id="attachment_65583" align="aligncenter" width="498"] Dubovsky - پناهنده - کارگر ارزان[/caption] [caption id="attachment_65579"...
بیشتر بخوان