گریه دختر ایران

در طی چهل و دو سال، بیش از هزار میلیارد دلار نفت فروختند و برای مبارزه با غرب تلف کردند و اختلاس کردند و این است سرزمینی که برجای گذاشتند.

More from مرد روز

عکاسی با نگاهی متفاوت از زیبایی زنانه

[caption id="attachment_92600" align="aligncenter" width="1000"] By Malcolm Pasley[/caption] [caption id="attachment_92602" align="aligncenter" width="665"] By...
بیشتر بخوان