گریه دختر ایران

در طی چهل و دو سال، بیش از هزار میلیارد دلار نفت فروختند و برای مبارزه با غرب تلف کردند و اختلاس کردند و این است سرزمینی که برجای گذاشتند.

More from مرد روز
زمزمه های یک مرد عاشق
وقتی اولین بار دیدمت. خنده ات مرا به یاد همه آنهایی انداخت...
Read More