گریه دختر ایران

در طی چهل و دو سال، بیش از هزار میلیارد دلار نفت فروختند و برای مبارزه با غرب تلف کردند و اختلاس کردند و این است سرزمینی که برجای گذاشتند.

More from مرد روز
نقاش ونزوئلایی و تصورش از سکس
نقاش و گرافیست ونزوئلایی Ricardo-Fernandez تصویر فرشته گونه از زن دارد. سر...
Read More