گریه دختر ایران

در طی چهل و دو سال، بیش از هزار میلیارد دلار نفت فروختند و برای مبارزه با غرب تلف کردند و اختلاس کردند و این است سرزمینی که برجای گذاشتند.

More from مرد روز
عکس روز – چینی خوری روحانیت
قدرت تطبیق شان با شکم و لذتها بخصوص موقع بستن قرادادهای طولانی...
Read More