گریه دختر ایران

در طی چهل و دو سال، بیش از هزار میلیارد دلار نفت فروختند و برای مبارزه با غرب تلف کردند و اختلاس کردند و این است سرزمینی که برجای گذاشتند.

More from مرد روز
زنان عکاس و اندام لخت زنان
      به تصویر کشیدن اندام زنان از زمان های بسیار...
Read More