قدرتمند و مستقل بودن زنان به نفع کیست؟


مگر همه ما توسط مادران مان تربیت نمی شویم و شخصیت اکتسابی ما رابطه مستقیم با هویت و شخصیت مادران ما ندارد؟ شانس اینکه مادر توسری خورده و تحقیر شده، پسران ذلیل و ضعیف تربیت کنند بیشتر نیست؟

ما مردان که به قدرت خلاقیت، شجاعت و پشتکار خود افتخار می کنیم، روی ماه قدم گذاشتیم و انواع فلسفه و مذاهب و انواع خدایان برای سیاره مان ساختیم آیا در شان ما هست که با زن تحقیر شده، بی تجربه و بیسواد نگه داشته شده « همسر» شویم؟

واقعا هراس واقعی ما از زنانی که شعور بیشتر، قدرت تصمیم گیری مستقل تر چیست؟ می ترسیم برای شان کافی نباشیم؟ می ترسیم زنی که دوستش داریم و قوی و مستقل و با شعور است ما را بگذارد برود؟

یعنی همه مردانگی ما، همه رشادتها و افتخارات و هویت مردانه ایی که به آن تکیه می کنیم قرار است با دل کندن زن مورد دلخواه مان، فرو بریزد؟

چرا بعضی از ما می ترسیم و این شبهه را به خودمان راه می دهیم که یک زن با هوش و مستقل، ما را رها می کند؟

مگر تحصیلات، تجربه و بخصوص قدرت بیشترِ ، ما مردان را هشیارتر و منطقی تر نساخته است؟

چرا نمی توانیم فکر کنیم زنی که حسابدار یا وکیل، دکتر، مغازه دار، راننده و پلیس شده است می تواند شرف و احترام و پرنسیپ هایی که ما مردان به خودمان نسبت می دهیم را کسب کند؟

این نگرانی ما از قدرت و تحصیل و شعور و استقلال زنان از چیست؟ مگر این توانایی ها، انسان را خردمندتر نمی سازد؟

حتما زنانی که مزه قدرت و استقلال را کسب می کنند خواهان حقوق و فرصت های برابر با ما هستند. حتما بخشی از حقی که زنان می خواهند از ما گرفته می شود ولی مگر ما مردان اهل رقابت نیستیم؟ مگر ما همیشه برای آنچه که به دست می آوریم با مردان دیگر رقابت نمی کنیم؟

اصلا و واقعا چرا حتی افراطی که بخشی از زنان فمینیست دارند ما را اذیت می کند؟ تجربه استقلال و قدرت در زنان می تواند مثل اولین قدم برداشتن کودکان باشد که حتما در شروع کج و ماوج می شود و می افتند و به در و دیوار می خورند؟

زنان با ما مردان تفاوت هایی دارند ولی اصل اساسی این است که همه ما انسان هستیم و شعور و تشخیص مان در نهایت برای جامعه انسانی خواهد بود. هیچکدام ما نمی توانیم بدون دیگری زندگی مناسب داشته باشیم.

هر چه زنان باشعورتر و مستقلتر و قدرتمندتر باشند تصمیمات شان در نهایت به نفع کل جامعه و طبیعتا ما مردان هم خواهد بود. درست همانطور که تاکنون نیت و قدرت و تلاش ما مردان در نهایت به نفع جامعه بوده است.


More from ونداد زمانی
از نظر یک فیلسوف، چه کسانی آمادگی ازدواج دارند
فیلسوف معروف Alain de Botton  در این مقاله سعی کرده است با...
Read More