جمهوری اسلامی و خطر نابودی کامل ایران


جمهوری اسلامی در حال حاضر هیچ کنترل و مدیریتی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور ندارد. کشور فقط و فقط به خاطر مدیریت و موسسات باقیمانده از دوران سابق نظیر شهربانی، شهرداری، بهداشت عمومی، بانکها، آموزش و پرورش و دادگستری می چرخد.

این حکومت مذهبی نه می تواند مثل کره شمالی بشود که جامعه اش را در حالت ۷۰ سال پیش نگه داشته است نه مدل روسیه پوتین که ساختار تزاری اش شدیدا با میهن پرستی گره خورده است.

حتی نمی تواند مثل مدل استبداد چینی راهش را ادامه دهد چون چین متکی به زیرسازهای یک نوع جبر کمونیستی و بدوی است .

حکومت بیعرضه اسلامی حتی نمی تواند مثل سوریه بر کشور حکومت کند چون سوریه اسد متکی به قبیله خودش است.

متاسفانه تنها چاره ای که حکومت ورشکسته اسلامی همچنان به عنوان راه گریز از بحران به آن تکیه می کند جنگ و بحران است. حکومت اسلامی آنچنان متوهم است که نمی تواند ببیند به بن بست رسیده است و دارد ایران را از بین می برد.

More from مرد روز
خبرهای خوب از سیاره کوچک ما
یک شبکه خبری به نام رسانه شاد بر اساس اطلاعات جمع آوری...
Read More