افرادی که « از کوره در می‌روند» تنهاترند

تنهایی ناخواسته می تواند دلایل بیشمار داشته باشد. خجول بودن، خودخواهی بیش از حد، بدبینی، بی پولی و حتی بدشانسی… محققین هلندی در یک بررسی گسترده نشان دادند در ضمن افرادی که به راحتی از کوره در می روند نیز شانس اینکه به سمت تنهایی کشیده شوند بیشتر است.

لحظات غیرارادی فقط محدود به احساساتی نظیر عصبانیت یا خشم نیست. افرادی که قادر به کنترل احساسات خود نیستند می توانند سریع ابراز دلبستگی کنند یا به سرعت بی اعتنا و بدبین بشوند.

مرحله بعدی که این نوع افراد حساس ولی متمایل به ابراز پرخاش را به تنهایی بیشتر سوق می دهد حس پشیمانی و گناهی است که از رفتار خودشان پیدا می کنند. این نوع افراد به مرور خودشان را از دیگران دور نگه می دارند تا باعث اذیت دیگران و شرم و گناه خودشان نشوند.


بخش قابل توجهی از مردان تنها، آنهایی هستند که تجربه رابطه زناشویی نیز داشته اند. مردانی که شریک زندگی یا رفیق خوبی برای طرف مقابل بوده اند. اما خودشان می دانند که دلیل اصلی به هم خوردن رابطه شان عصبانیت یا از کوره در رفتن مداوم شان بود.

تنهایی ناخواسته ناشی از کوره در رفتن شامل قهر و فاصله گرفتن از دوستان، همکاران و حتی اعضای خانواده هم می شود
.

Poor Self-Control Can Lead To Feelings Of Loneliness

 Image source
https://unsplash.com/@sashafreemind

More from ماهان طباطبایی
هر چه مسن‌تر می‌شویم حماقت عمدی‌مان بیشتر می شود
از دورانی که منطق و فلسفه در یونان باستان شکل جدی به...
Read More