افرادی که « از کوره در می روند» تنهاترند

شکی نیست که در دوره و زمانه ما « زندگی مجردی » دارد تبدیل یک شیوه زندگی طبیعی و سالم می شود ولی این نوع انتخاب در زندگی فرق دارد با تنهایی و عزلت ناگزیر که بعضی ها دچارش می شوند.

تنهایی های ناخواسته می تواند دلایل بیشمار داشته باشد. خجول بودن، خودخواهی بیش از حد، بدبینی، بی پولی و حتی بدشانسی…

محققین هلندی در یک بررسی گسترده بر روی این احتمال تمرکز کردند که شاید افرادی که به راحتی از کوره در می روند و زیاد بر روی احساسات شان کنترل ندارند شانس اینکه به سمت تنهایی بیشتر و از دست دادن دوستان و آشنایان کشیده شوند بیشتر است.

افرادی که به اندازه کافی قادر به کنترل رفتار و واکنش های شان نیستند در درجه اول باعث احساس ناخوشایند در دیگران می شوند. دوستان و عزیزان و حتی همکاران این افراد سعی می کنند رابطه شان را کمتر و با فاصله بیشتر بسازند تا در معرض « از کوره در رفتن» قرار نگیرند.

لحظات غیرارادی فقط محدود به فوران احساساتی نظیر عصبانیت یا خشم نیست. افرادی که قادر به کنترل احساسات یا واکنش های خود نیستند می توانند سریع ابراز دلبستگی شدید کنند یا سریع دلزده شوند یا سریع بی اعتنا یا بدبین بشوند.

مرحله بعدی که این نوع افراد را به تنهایی بیشتر سوق می دهد حس پشیمانی و گناهی است که از رفتار خودشان پیدا می کنند. این نوع افراد به مرور خودشان را از دیگران دور نگه می دارند تا باعث اذیت دیگران و شرم و گناه خودشان نشوند.

Poor Self-Control Can Lead To Feelings Of Loneliness
https://digest.bps.org.uk/2021/06/02/poor-self-control-can-lead-to-feelings-of-loneliness/

Image source
https://unsplash.com/@hannahbusing

More from ماهان طباطبایی

کارل یونگ و چهار الگوی انسانی

کارل یونگ روانکاو معروف سوئیسی معتقد است همانطور که ما انواع قابلیت...
بیشتر بخوان