افرادی که « از کوره در می‌روند» تنهاترند

محققین هلندی در یک بررسی گسترده نشان دادند عصبانیت و پرخاشجویی یک دلیل مهم در تنها ساختن افراد است. به نظر آنها افرادی که به راحتی از کوره در می روند شانس اینکه تنها شوند بیشتر است.

لحظات غیرارادی از کوره در رفتن فقط محدود به احساساتی نظیر عصبانیت یا خشم نیست. افرادی که قادر به کنترل احساسات خود نیستند می توانند سریع ابراز دلبستگی کنند یا به سرعت بی اعتنا و بدبین بشوند.

این نوع افراد حساس که سریع پرخاش می کنند به همان سرعت هم حس پشیمانی و گناه گریبان شان را می گیرد. برای همین به مرور خودشان را از دیگران دور نگه می دارند تا باعث اذیت دیگران و شرم و گناه خودشان نشوند.

تنهایی ناخواسته ناشی از کوره در رفتن شامل قهر و فاصله گرفتن از دوستان، همکاران و حتی اعضای خانواده هم می شود.

بخش قابل توجهی از مردان تنها، یار و همسر خوبی هم می توانند باشند. شعور و تشخیص خوبی دارند. حس مسئولیت قوی دارند. اما خودشان می دانند که دلیل اصلی به هم خوردن رابطه شان، عصبانیت یا از کوره در رفتن مداوم شان است.

Poor Self-Control Can Lead To Feelings Of Loneliness


Image source
Photo by Siavash Ghanbari on Unsplash

More from ماهان طباطبایی
افلاطون و رسیدن به مرحله غم شیرین
اتفاق مهمی ۲۴۰۰ سال پیش در آتن افتاد که مسیر تحول بشر...
Read More