افرادی که « از کوره در می روند» تنهاترند


تنهایی های ناخواسته می تواند دلایل بیشمار داشته باشد. خجول بودن، خودخواهی بیش از حد، بدبینی، بی پولی و حتی بدشانسی…

محققین هلندی در یک بررسی گسترده نشان دادند افرادی که به راحتی از کوره در می روند و زیاد بر روی احساسات شان کنترل ندارند شانس اینکه به سمت تنهایی کشیده شوند بیشتر است.

لحظات غیرارادی فقط محدود به احساساتی نظیر عصبانیت یا خشم نیست. افرادی که قادر به کنترل احساسات خود نیستند می توانند سریع ابراز دلبستگی کنند یا به سرعت بی اعتنا و بدبین بشوند.

مرحله بعدی که این نوع افراد را به تنهایی بیشتر سوق می دهد حس پشیمانی و گناهی است که از رفتار خودشان پیدا می کنند. این نوع افراد به مرور خودشان را از دیگران دور نگه می دارند تا باعث اذیت دیگران و شرم و گناه خودشان نشوند.

 

Poor Self-Control Can Lead To Feelings Of Loneliness


Image source
https://unsplash.com/@hannahbusing

More from ماهان طباطبایی

فیلم‌ها و سریال‌های معروف که بقیه دنیا می‌بینند

از نیم قرن گذشته، سینما و بعد تلویزیون و این اواخر اینترنت،...
بیشتر بخوان