روضه خوانی علمی

تردید ندارم که بسیاری از ما، از هر ملیت و دینی بوده باشیم فرصت پای منبر نشستن را تجربه کرده ایم. مذاهب دره سامری (  یهودیت، مسیحیت و اسلام) افراد مخصوصی را تربیت می کنند تا بتوانند هر هفته قوانین مذهبی را به مومنین گوشزد کنند. پرهیز مردم از  ارتکاب به گناه، تاکید بر سنتها و دوری گزیدن از پدیده های جدید و از همه مهمتر یادآوری عظمت خدایی که بنده اش هستند از پایه های هر روضه مذهبی است.

می گویند کاتولیک های انگلیسی در ارائه خطبه های آتشین و سرشار از احساس بویژه در دوره « ویکتوریا» زبانزد اروپا بوده اند. شنیده ام که خطبه های پر سوز و گداز و بسیار ترساننده ای که جیمز جویس در رمان پرتره‌ای از مرد هنرمند در جوانی  به صورت تخیلی نوشته است نیز به عنوان قطعه ادبی و هم به عنوان یک خطبه خیالی از بهترین ها بوده است.

شاید بتوان گفت روضه خوانی های که توسط TED در طی سال های اخیر باب شده است برگردان سکولار همان خطبه های مذهبی است. این موسسه و بسیاری دیگر، توانسته اند به برکت وجود شبکه های ارتباط الکترونیکی، خلاء آموزش های اخلاقی و شعوری را برای خیل عظیم مردمی که رغبتی برای نشستن در پای منبر ندارند فراهم کنند.

روضه خوانی علمی که برای شما دستچین کردم مربوط می شود به تجربه بسیار شخصی دانشمند عصب شناس و متخصص مغز خانمJill  Bolte Taylor که واقعا به روحانی ترین شکل ممکن فعل و انفعالات دو نیمکره مغز را توضیح می دهد. نکته جالب توجه اینکه خطبه سراسر احساسی که در لحظاتی نیز با گریه در آمیخته می شود برخاسته از تجریه سکته مغزی بوده است که خودش در 37 سالگی و در اوج تحقیقات علمی اش داشته است. او در آغازصحبتش از برادرش که بیماری اسکیزوفرنی دارد می گوید و اینکه انگیزه دکتر مغز شدنش این بود که بتواند به امثال برادرش خدمتی کرده باشد.

خانم دکتر تیلور با دقت علمی بی نظیر لحظات سکته ای که او را تا پای مرگ کشانده است توضیح می دهد و مثل جیمز جویس و همه روضه خوان های صمیمی و خلاق، هم از گفتگوی درونی ذهن خود می گوید که بین دو ویژگی متفاوت نیمکره چپ و راست مغزش صورت گرفت و هم واقعا خطبه علمی اش را با خلوص نیت تمام با یک  لحظه شهود ( Epiphany) به اوج می رساند.

دوست تان دارم – مهرانگیز پاشا

http://www.ted.com/speakers/jill_bolte_taylor.htm

 

 

 

More from مهرانگیز پاشا
گالری من خیابان من است
نفیر، اسم هنری یک نقاش ایرانی است که از نظر سبک کار،...
Read More