رقص‌هایی برای دور شدن از دنیای آشنا

رقص‌هایی که همه می شناسیم معمولا از درون زندگی، سرگرمی‌ها و جشنها می آیند. اما یک نوع رقص هم هست که انگیزه و هدفِ آشنا و همگانی ندارد. ویدئوی اول با عنوان «ضعف جسم» توسط یک رقصنده اجرا شده است. بقیه را محض کنجکاوی ببینید و دقایقی از دنیای آشنا دور شوید.

produced by Jacob Jonas The Company as part of Films.Dance