رقص‌هایی برای دور شدن از دنیای آشنا

رقص‌هایی که همه می شناسیم معمولا از درون زندگی، سرگرمی‌ها و جشنها می آیند. اما یک نوع رقص هم هست که انگیزه و هدفِ آشنا و همگانی ندارد. ویدئوی اول با عنوان «ضعف جسم» توسط یک رقصنده اجرا شده است. بقیه را محض کنجکاوی ببینید و دقایقی از دنیای آشنا دور شوید.

produced by Jacob Jonas The Company as part of Films.Dance

More from مرد روز
عکاسی شاعرانه از بدن زنان
از زمان های قدیم تاکنون، شاعران سعی می کردند از قدرت تخیل خودشان...
Read More