چگونه آتش ماندگارتر در کمپ درست کنیم

حتما راه های متفاوتی از ساختن آتش در دل طبیعت برای کمپ یا اتراق بین راه دیده اید یا ساخته اید. می گویند این شیوه روشن کردن آتش می تواند ماندگار تر باشد.


More from مرد روز

دویدن، احساس نشئگی، هوشمندی و آرامش می‌آورد

آخرین تحقیقات نشان داده است که هر یک ساعت دویدن، هفت ساعت...
بیشتر بخوان