چگونه آتش ماندگارتر در کمپ درست کنیم

حتما راه های متفاوتی از ساختن آتش در دل طبیعت برای کمپ یا اتراق بین راه دیده اید یا ساخته اید. می گویند این شیوه روشن کردن آتش می تواند ماندگار تر باشد.


More from مرد روز
سوار تاکسی شد و رفت
مرد گیاهخوار شده بود. درست شب تولد چهل سالگی‌اش اعلام کرد که...
Read More