چگونه آتش ماندگارتر در کمپ درست کنیم

حتما راه های متفاوتی از ساختن آتش در دل طبیعت برای کمپ یا اتراق بین راه دیده اید یا ساخته اید. می گویند این شیوه روشن کردن آتش می تواند ماندگار تر باشد.


More from مرد روز
انسانها ژن لازم برای ایجاد سم در دهان‌شان را دارند
تمامی پستانداران جعبه ابزار لازم برای ایجاد سم شبیه انچه که مار...
Read More