چگونه آتش ماندگارتر در کمپ درست کنیم

حتما راه های متفاوتی از ساختن آتش در دل طبیعت برای کمپ یا اتراق بین راه دیده اید یا ساخته اید. می گویند این شیوه روشن کردن آتش می تواند ماندگار تر باشد.


More from مرد روز
زنان در این سه حالت سریع به ارگاسم می‌رسند
مسیر تحریک و به اوج رسیدن زنان معمولا آهسته و طولانی است...
Read More