چگونه آتش ماندگارتر در کمپ درست کنیم

حتما راه های متفاوتی از ساختن آتش در دل طبیعت برای کمپ یا اتراق بین راه دیده اید یا ساخته اید. می گویند این شیوه روشن کردن آتش می تواند ماندگار تر باشد.


More from مرد روز
شباهت خنده نوزاد انسان با میمون
نوزادان از حدود ۴ ماهگی به بعد می خندند. آنها از حرکات...
Read More