تخیل زیبایی زن در عکس‌های زیبا

ای خدای کهکشانها، خدای مذاهب ابراهیمی، خدای تبت و هند و چین، خدای جنگجویان وایکینگ، سرخپوستان و  قبایل افریقایی و هر خدای آشکار و پنهان، لطفا زیبایی زنان را از ما نگیر.

https://gurushots.com/shuki22/photos

More from مرد روز
پنج ویژگی افرادی که اعتماد به نفس ندارند
آدم هایی که احساس شک و تردیدشان زیاد است و به تصمیمات...
Read More