تخیل زیبایی زن در عکس‌های زیبا

ای خدای کهکشانها، خدای مذاهب ابراهیمی، خدای تبت و هند و چین، خدای جنگجویان وایکینگ، سرخپوستان و  قبایل افریقایی و هر خدای آشکار و پنهان، لطفا زیبایی زنان را از ما نگیر.

https://gurushots.com/shuki22/photos

More from مرد روز

گوگل و حقایق جالب – ۱۵

افرادی که فکر می کنند خیلی خیلی باهوش هستند ممکن است دچار...
بیشتر بخوان