نامجوی عزیز، نه یعنی نه

علاقه و آمادگی یک زن برای رابطه جنسی، یک موقعیت قطعی نیست که فکر کنیم وقتی در ابتدا « بله» بگوید تا آخر همینطور بماند. زن با مرد در این زمینه فرق دارد. وقتی یک زن حسش گفت نه، حتی در درون بستر ، همین کافی است که انسان مقابل، این واقعیت جدید را مراعات کند.

هر لحظه که یک زن خواهان هر سطح از رابطه است حق جنسی او است و وقتی که به هر دلیلی گفت نه، همچنان حقِ تملکش بر بدنش است که بگوید نه…

بله حتما از ما خوش شان می آید که دعوت ما برای سپری کردن اوقات خلوت می پذیرند. حتما هم در یک رابطه عاطفی ناز می کنند. دنبال نشانه های قطعی تر از علاقه مان هستند. می خواهند تا حد ممکن متوجه شوند که مورد سواستفاده قرار نمی گیرند. شاید حتی تا لحظه آخر یک عشقبازی هنوز ندانند که بله یا نه! زنان را آنطور که هستند بپذیریم. شور جنسی شان با ما فرق دارد.

زنان ممکن است فقط به خاطر یک حرف یا حرکت، میل جنسی شان در یک لحظه شدیدا کاهش یابد حتی اگر مست باشند. حتی اگر در آغوش مان باشند و گفته باشند که همبستری با ما برای شان جالب است.

بله برای ما مردان، فهم همه این ظرافتها و تناقضات مشکل است بخصوص وقتی تحریک شده ایم و در مخیله مان مطمئن شده ایم تمنای جنسی دو طرفه هم هست.

ولی متوجه باشیم که عملا خط باریک بله و نه برای زنان به هزاران دلیل، قطعی و ثابت نیست. پس عادلانه و منطقی با وجود تمنای جنسی که در وجود خود شاهدیم جوانمردی کنیم و مراعات کنیم.

More from ونداد زمانی
مرد بودن بهای مرگباری دارد
تمدن‌های بشری و البته جنگ‌هایی که باعث اوج و سقوط همه آنها...
Read More