آدم‌های خجالتی هم خودشیفته هستند

ایا تاکنون با افرادی روبرو شدید که به نظر می رسد شدیدا حساس و شکننده به نظر می رسند. آدمهایی که تابلوی خجالت هستند و انگار ذره ایی اعتماد به نفس ندارند؟

تحقیقات نشان داده است افراد خجالتی و حساس و زودرنج، می توانند روی سکه دیگر رفتار نارسیست را دارا باشند. افرادی که عملا فقط منافع شخص خودشان برای شان مهم است و هیچ احساس همدلی و محبت به دیگران در وجودشان نیست.

آنها خود را پنهان نگه می دارند چون اصلا تحمل انتقاد یا عیبجویی دیگران را ندارند. آنها در حقیقت هیچکس را قابل و مهم نمی دانند که انتقادشان را جدی بگیرند.

این نوع افراد خجالتی به طور دائم غرق افکار و رویا و آرزوهای شخصی خود هستند و تنها مرجع تشخیص و نفع شان، خودشان هستند. در جمع سکوت می کنند چون حس برتری و خودمهم بینی دارند.

افراد خجالتی پیش خودشان مطمئن هستند سلیقه شان شیکتر و متفاوت با بقیه است و برای همین ساده می پوشند و تن به خودنمایی نمی دهند.

افراد خجالتی حرفی در جمع نمی زنند و نظری نمی دهند چون همه نظرها و درجه شعور بقیه را در سطح خود نمی دانند. اصلا آدم‌های دیگر برای شان مهم نیستند.

خود شیفتگی دو رو دارد. یک نوع خودشیفتگی از حس باشکوه « من از همه بهتر هستم» می اید که بیرونی و آشکار است. طرف داد میزند که من مهم هستم. به من بنگرید و در خدمتم باشید.

روی دیگر خودشیفتگی پنهان است. شکننده و خجول و بسیار حساس هستند. اما خصوصیت مشترک هر دو روی سکه نارسیسیم این است که مغرور ند. محو و شیفته شخصیت خود هستند و منافع خودشان بر هر چیز دیگر مقدم است.

Shy, Sensitive, Introverted…and Narcissistic?
https://www.psychologytoday.com/ca/blog/anxiety-zen/201508/shy-sensitive-introverted-and-narcissistic

Two Faces of Narcissism
https://scottbarrykaufman.com/wp-content/uploads/2013/08/Two-faces-of-Narcissism.pdf

10 Signs of Covert Narcissism
https://www.healthline.com/health/covert-narcissist

Written By
More from Saeed
سوگند، خواننده نسل نو مهاجر
سوگند 5 ساله بود که از ایران خارج شد. موسیقی او در...
Read More