انسانها ژن لازم برای ایجاد سم در دهان‌شان را دارند

تمامی پستانداران جعبه ابزار لازم برای ایجاد سم شبیه انچه که مار و عقرب و بسیاری از خزندگان تولید می کنند را دارند.

مجموعه ایی از ژن‌های تطبیق پذیر که رابطه مستقیم با ایجاد آب دهن دارند در نواحی صورت انسان وجود دارند که بسته کامل برای سم سازی در دهان هستند. امکانی که از خزندگان به پستانداران منتقل شده است.

در میان پستانداران البته فقط یک نوع حیوان وجود دارد که این بسته ژنتیک را در بدن خودش تحول بخشیده است. چشم‌گرد تنبل (slow lorises) که در اسیا زندگی می کند عملا از سم درون دهان برای شکارو محافظت خود استفاده می کند.

ژن‌هایی که در دهان بخشی از تخم گذاران خزنده قادر به ایجاد مواد شیمیای سمی هستند از آنزیم کلیکرین ( Kallikreins ) ساخته شده اند. آنزیمی که در بزاق دهان انسانها برای هضم پروتئینی که می خوریم یافت می شود.

آنزیم کلیکرین در بعضی جانوران به جهش هایی دست یافته است که باعث مسمومیت، هضم بیشتر گوشت و حتی کاهش فشار خون سریع و سایر تاثیرات شیمیایی می شوند.

به قول مسئول اصلی این تحقیق :« اگر شرایط و روزگار، بشر را ناگزیر سازد که برای بقای خود آب دهن یا گاز گرفتنش سمی شود تکامل روی دکمه بیدار باشِ افزایش پروتئین کلیکرین خواهد زد»

هر موجود زنده بر اساس ضرورت های جسمی و طبیعت اطرافش، انواع مختلف سم را به کمک کلیکرین می تواند ایجاد کند.

بشر به خاطر مغز بسیار توسعه یافته اش توانست به ابزارسازی و وسایل دفاع و حمله دست یابد و برای همین ژن سم ساز کاملا خاموش مانده است.

Humans Have The Biological Toolkit to Have Venomous Saliva, Study Finds

https://www.sciencealert.com/humans-have-the-biological-toolkit-to-be-venomous-but-evolution-had-other-plans

https://www.livescience.com/could-humans-be-venomous.html

https://www.thefoodietime.com/2021/03/30/weird-humans-can-also-produce-poison-like-poisonous-snakes-there-is-a-tool-kit-in-the-body-learn-the-whole-process/

The research was published online Monday (March 29) in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences.