سلفی پا – احمد رئیسی از ملوران بلوچستان

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.

info@marde-rooz.com

ویدئویی از روستای ملوران

More from مرد روز
عکاسی یک زن از بدن یک زن زیبا
Photographer: Nina Sever Model: Charlotte Grimm
Read More