ماه عجیب مریخ

سیاره مریخ دو ماه به دورش می چرخند. یکی از آنها خیلی شبیه سیب زمینی است و عملا ترکیبی است از بهم پیوستن میلیونها اجرام آسمانی کوچک که تحت فشار جاذبه مریخ، تبدیل به یک ماه شدند.

ماه فوبوس یا همان ماه سیب زمینی شکل مریخ، هر سال حدود چند متر به مریخ نزدیکتر می شود و در آینده دور به مریخ اصابت می کند و متلاشی می شود. کارشناسان در ضمن می گویند شاید قبل از تصادف به مریخ، تحت فشار جاذبه منفجر شده و مثل یک حلقه ذرات ریز، دور مریخ قرار بگیرد.

نکته جالبتر اینکه ماه دوم مریخ برعکس هر سال از مدار مریخ فاصله می گیرد و در نهایت از آن جدا شده و در فضا ی متناهی گم می شود.

More from مرد روز
نمایشنامه ایی از صادق هدایت در باره حمله اعراب به ایرانزمین
پروین دختر ساسان نمایشنامه‌ای در سه پرده از صادق هدایت است. مکان و زمان...
Read More