دو نشانه تشخیص افراد بسیار هوشمند

دو دلیل مهم و کاربردی وجود دارند که باعث می شود یک نفر از بقیه افراد باهوش، متمایزتر گردد.

کمپانی های مالی و سرمایه گذاری همیشه دنبال افراد هوشمند و با شعور هستند چون پول مردم نزدشان است و تصمیم افراد مسئول ممکن است برای زندگی بسیاری از آدمها خیلی گران تمام شود.

برای همین، موسسات مالی بزرگ برای انتخاب مدیران فقط به هوشمندی، تخصص و حتی تجربه بسنده نمی کنند. یکی از شگردهای تشخیص شان این است که در حین مصاحبه استخدامی، سوال به ظاهر پیچیده ولی غلط را طرح می کنند.

افراد باهوش که معمولا مغرور هم هستند نمی خواهند اعتراف کنند جوابی ندارند. به همین خاطر هر طور شده با زیرکی، بالاخره به یک جواب ظاهرا درست، دست می یابند

موسسات عظیم مالی، کاندیدای باهوشی را استخدام می کنند که وقتی چیزی را نمی داند بدون هیچ رودربایستی می پذیرد.

نشانه دوم برای تشخیص افراد هوشمند و با شعور این است که ذهن شان به طور طبیعی قابلیت تجزیه یک مشکل .را دارند

این نوع آدم ها به طور غریزی و براساس استعداد ذاتی قادرند بفهمند هر مشکل اساسی به خودی خود، ترکیبی از چندین مسئله کوچکتر و ساده تر است.

Signs of a Highly Intelligent Person

https://medium.com/mind-cafe/five-signs-of-a-highly-intelligent-person-915cfe16bd1a

imagesource

https://hernorm.com/dating-a-highly-intelligent-man/

More from ماهان طباطبایی
سه دوره زندگی که تنهایی، بیشتر می‌شود
یکی از جدیدترین تحقیقات نشان داده است آدمها در سه دوره اواخر...
Read More