دو نشانه تشخیص افراد بسیار هوشمند


کمپانی های مالی و سرمایه گذاری بزرگ در جهان همیشه دنبال افراد هوشمند و با شعور هستند چون پول مردم نزدشان است و تصمیم افراد مسئول ممکن است برای زندگی بسیاری از آدمها خیلی گران تمام شود.

برای همین، موسسات مالی بزرگ برای انتخاب مدیران فقط به هوش، تخصص و حتی تجربه بسنده نمی کنند. یکی از شگردهای تشخیص شان این است که در حین مصاحبه استخدامی، سوال به ظاهر پیچیده ولی غلط را طرح می کنند.

افراد باهوش که معمولا مغرور هم هستند نمی خواهند اعتراف کنند جوابی ندارند. به همین خاطر هر طور شده با زیرکی، بالاخره به یک جواب ظاهرا درست، دست می یابند

موسسات عظیم مالی، کاندیدای باهوشی را استخدام می کنند که وقتی چیزی را نمی داند بدون هیچ رودربایستی اقرار می کند.

نشانه دوم برای تشخیص افراد هوشمند و با شعور این است که ذهن شان به طور طبیعی قابلیت تجزیه و بررسی یک مشکل را دارند

این نوع آدم ها به طور غریزی و براساس استعداد ذاتی، قادرند بفهمند هر مشکل اساسی به خودی خود، ترکیبی از چندین مسئله کوچکتر و ساده تر است که اگر قدم به قدم به حل آنها برسند مشکل اصلی هم برطرف خواهد شد.

Signs of a Highly Intelligent Person

https://medium.com/mind-cafe/five-signs-of-a-highly-intelligent-person-915cfe16bd1a

imagesource

https://hernorm.com/dating-a-highly-intelligent-man/

More from ماهان طباطبایی
برای داشتن روحیه قوی این ۵ کار را انجام دهید
روحیه قوی داشتن مخصوص آدم های بلندپرواز، جاه طلب یا افراد خارق...
Read More