ترانه ای از ایران جوان و عزیز

یک جمع دوست داشتنی از ایرانیان، ترانه ای از آکادمی گوگوش را لب خوانی می کنند. این ویدئوی سرشار از حس و انرژی ظریف ایرانی، مثال بارزی از ایران نجیب است که محدود نگه داشته شده است.

در این روزهای تبدار وطن کهنسال ما، در این شرائط سخت و غیرانسانی، از اینکه ملت دوست داشتنی و صبوری هستیم ، از اینکه عشق و مهربانی را از یاد نبردیم و همچنان زیبا می اندیشیم به خودمان لبخند بزنیم.

دوست تان دارم- مهرانگیز پاشا

یه حرفهای همیشه هست که از عمق نگاه پیداست

از اون حرف های تلخی که مثل شعر فروغ زیباست

از اون حرفها که یک عمرِ به گوش ما شده ممنوع

از اون حرف های بی پرده شبیه شعری از شاملو

از اون حرف هایی که می ترسیم

از اون حرف ها که باید زد

 

کارگردان ویدئو – مه زیار نمدانیان

 

 

More from مهرانگیز پاشا
باب دیلون و مجنون ایرانی
ترانه« سوتِ دوکین» که برای شما ازبین آثار باب دیلون انتخاب کردم...
Read More