سلفی پا – روبیک

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
پستان بزرگ از دید یک زن
من ۳۳ ساله ام و نزدیک به ۲۰ سال است که پستان...
Read More