سه کلک منطقی ارسطو

در همه دوران زندگی، ناچاریم راه هایی بیابیم که دیگران را متقاعد سازیم. هر شغلی داشته باشیم از دستفروش تا وکیل تا یک دوست، موفقیت ما مربوط است به جذب و متقاعد ساختن دیگران…

ارسطو معتقد است برای روبرو شدن با دنیا بهتر است از سه روش و شگرد متفاوت، بتوانیم خودمان و نظر و سلیقه مان را به بهترین شکل بروز دهیم.

اگر می خواهیم به عنوان مثال در یک مصاحبه شغلی، طرف مقابل را متقاعد سازیم و ثابت کنیم که بهترین انتخاب برای شرکت شان هستیم بد نخواهد بود با سه نصیحت ارسطو آشنا شویم.

ارسطو می گوید آدمها وقتی با یک پدیده جدید یا یک مشکل یا یک انتخاب جدید روبرو می شوند به طور غریزی گارد می گیرند. ولی سه وسیله تشخیص در بین ما آنسانها وجود دارد که معمولا برای تصمیم گرفتن استفاده می کنیم.

سه کلمه معروف ارسطو « ایتاس، لوگاس و پیتاس» به همین سه تکنیک جذب و اعتماد در دیگران اشاره می کند.

۱- وکیل مبرز در حین دفاع از موکل اول سعی می کند او را فردی با نیت و اخلاق خوب معرفی کند ( ایتاس)

۲- د ر مرحله بعدی سعی می کند با مدارک و آمار و منطق، بی گناه بودن موکلش را ثابت کند ( لوگاس)

۳- در قدم نهایی وکیل سعی می کند با گفتن اینکه متهم، پدر سه فرزند است که مادر ندارند و با زندانی شدنش، زندگی سه فرزندش از هم می پاشد ترحم ایجاد کند ( پیتاس).

استفاده از این سه تکنیک ارسطو می تواند متغیر باشد. بعضی وقتها نشان دادن صلاحیت اخلاقی یک نفر اصل است. بعضی وقتها و جاها استفاده از منطق و آمار و تحقیقات، حرف اصلی را می زند و گاهی نیز جلب احساسات دیگران مهمتر است.

اگر به فیلمهایی که می بینید یا نوشته ها و حتی تبلیغات دقت کنید متوجه می شوید هر کدام شان چطور این سه شیوه ارسطویی را برای خوشایند شما چیده شده اند.

دفعه بعد در یک جمع همکاران یا در کلاس درس یا در یک مهمانی بودید ببینید هر فرد چطور خودش یا ایده و سلیقه اش را با یکی از این سه تکنیک معرفی می کند.Ethos, Logos and Pathos: The Structure of a Great Speech

Ethos, Pathos, Logos: How Rhetoric Can Improve Your Teaching

More from ونداد زمانی
فیلم Melancholia و آخرین عروس دنیا
با علاقه ایی وصف نشدنی در کنار جمعی از دوستان به تماشای...
Read More