سلفی پا – دنیا و امتحان کنکور دکترا

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
شگفتی‌های ساده سیاره کوچک ما
یک سیاره کوچک در میان میلیاردها کهکشان مملو از میلیاردها خورشید هستیم...
Read More