خدیم شجاعی – برن سوئیس

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

عکس روز – در ستایش پستان زنان

[caption id="attachment_84195" align="aligncenter" width="1024"] Natasha Legeyda[/caption] [caption id="attachment_84196" align="aligncenter" width="1024"] Ed Freeman[/caption]...
بیشتر بخوان