خدیم شجاعی – برن سوئیس

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز
انسانها ۹۹.۹ درصد ژن‌شان مشترک است
دانشگاه استانفورد ضمن بررسی اطلاعات دی ان ای بیش از هزار انسان...
Read More