عکاسی لحظات عشق

خانم عکاس اوکرائینی Marta Syrko به زیبایی تمام، هماغوشی یک زن و مرد را حالت جادویی و رمزآلود داده است. تا آنکه در لحظات آخر هماغوشی ، انگار هر دو درون همان جادو غرق می شوند.

https://www.behance.net/martasyrko

More from مرد روز
چرا بعضی زنان مسن تر، دنبال مردان جوان هستند
یکی از  اتفاقات همیشگی در دنیای زناشویی، وصلت مردان با زنان خیلی...
Read More