از پدر شدن نترسید

به چندین دوست نازنین مجردم گفتم از پدر شدن نترسند. از وضعیت ناعادلانه محیط زندگی نترسند. از آینده نامطمئنی که در انتظار فرزندان احتمالی شان است واهمه نداشته باشند.

اگر چهار صد یا چهار هزار سال پیش، اجداد ما به خاطر وضعیت اسفبار زندگی شان، تسلیم نگرانی ها می شدند و فرزندآوری را جنایت می دانستند اصلا بشری نمی ماند که نگران آینده باشد.

همه انواع فرهنگها و مذاهب بشری همیشه یک آینده رستاخیزی و یک قیامت مخوف را برای بشر ترسیم می کردند.

بله شکی نیست که ما انسانها در طی یک قرن گذشته، دمار از روزگار سیاره ما و طبیعتش در آوردیم. زمین دارد خفه می شود ولی بشر می تواند راه های تعادل و احترام به حیات بی نظیر سیاره ما را کشف و اختراع کند.

با این طرز فکر که دنیای مخوفی داریم و آوردن فرزند، یک بی رحمی غیرقابل بخشش به خودمان و سیاره ما است بدون تردید بشر هم مثل بقیه ۹۵ درصد از موجوداتی می شود که پا روی سیاره ما گذاشتند و منقرض شدند.

سیاره زیبای ما حتما حالش خوب نیست و دارد خفه می شود ولی به ازای آن، در طی بیش از ۵ میلیارد سال،‌ به موجودی بی نظیر دست یافته است که عالی ترین شکل ترکیبات کربنی است. موجودی معنوی با مغزی بیکران و خدایگونه… میلیاردها سال حیات روی زمین با تمام وجود برای بقا و تطبیق خود جنگیدند تا رسیدیم به انسان…

تسلیم شدن یعنی نادیده گرفتن همه رنج بیکران حیات و ذره ذره تلاش شان برای ادامه زندگی… به عنوان یک پدر با تمام وجود به دوستان مجردم می گویم که فاجعه واقعی این است که امثال شما تکرار نشوند.

به دوستان مجردم می گویم که خودخواهی و فردیت و مدنظر قرار دادن همه فرصت های زندگی برای خود، یک رفتار جدید و واقعا ایده آل و انسانی است. ما شاید دیگر نیازی به تنازع بقای ژن خود نداریم چون ژن تک تک ما در درون نسل بشر توسط دیگران به هر حال تکرار می شود.

ما ولی به عنوان انسان اگر خودمان را دوست داریم و طبیعتا می خواهیم جوامع انسانی زیباتر و آرام تر شود همچنان در درون جاده بقای عمومی انسان، مسئولیت داریم.

مجردین ایرانی و زوج های نسل های جدید حتی می توانند به جای تکثیر ژنتیک خود، فرزندان بی سرپرست، یتیم و محروم از والدین را به خانواده خود بیفزایند و مهربانی و احترام و محبت را تکثیر کنند. پدرو مادر بودن، خیلی کار سخت و پر تشویشی است ولی تجربه آن، یکی از چند اتفاق اصلی و بی نظیر زندگی انسانی است.

https://www.pexels.com/@tatianasyrikova
http://www.oacas.org

More from ونداد زمانی

پدر یک دختر بودن

واقعا و عملا، تجربه پدر یک دختر بودن، به من و  پدرانی...
بیشتر بخوان