سلفی پا – امير از عسلويه

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

حوای موقرمز انگلیسی

[caption id="attachment_87149" align="aligncenter" width="701"] JANICE ALAMANOU[/caption] عکاس انگلیسی خانم جنیس آلمانو یک عکس...
بیشتر بخوان