مردان امروز به اندازه نصف پدربزرگ‌های شان اسپرم دارند

جمعبندی نتایج ۱۸۵ تحقیق که دربرگیرنده نمونه‌برداری اسپرم از ۴۵ هزار مرد سالم بوده‌است نشان می‌دهد ظرف ۴۰ سال گذشته مقدار اسپرم مردان در غرب نصف شده‌است.

الکل، سیگار، چاقی و کاهش تحرک فیزیکی، از مظنون‌های اولیه هستند. بالا رفتن سن ازدواج بر روی کیفیت و تعداد اسپرم پدران و تخمک مادران نیز موثر هستند ولی عامل جدیدی که در یک قرن اخیر وارد زندگی روزمره بشر شده‌است تماس با مواد شیمیایی است.

تماس مداوم با مواد شیمیایی در هوایی که تنفس می کنیم تا شامپو و مواد آرایشی که روی بدن مان قرار می‌دهیم تا لباس پلاستیکی که می پوشیم همگی‌شان بر روی هورمون سازی بدن تداخل ایجاد می‌کنند.

مصرف و رویارویی روزانه با مواد شیمیایی محدود به مردان نمی‌گردد و شواهد بسیاری از بلوغ زودرس دختران، کاهش تخمک زنان و افزایش سقط جنین نیز وجود دارند.

بر اساس تحقیقات فوق که به صورت یک کتاب منتشر شده است بشر تا ۳۰ دیگر دیگر قادر به تولیدمثل به طور طبیعی نخواهد بود و اغلب والدین ناچارند از طریق ترکیب حمایت شده تخمک و اسپرم در لابراتوار، دارای فرزند شوند.

مواد شیمیایی مضری که برهم زننده سیستم غدد داخلی بشر هستند صدها و به احتمال زیاد بیش از هزار نوع می باشند. اکثرشان به درستی بررسی نشده وارد مصارف روزانه بشر گشته اند.

مواده شیمیایی نرم کننده مواد پلاستیکی که در تهیه بطری های آب، حمل و بسته بندی غذاها به کار می‌روند تا مواد غذایی حضور دارند.

مواد شیمیایی که به راحتی می‌توانند با تستوسترون و استروژن بدن ترکیب شوند و انواع نارسایی یا تغییرات ناخواسته را دامن بزنند به سادگی تماس با برگه رسیدی است که بعد از هر خرید با دستان خود لمس می‌کنیم.

شرکت های تعیین استاندارد کالا و شرکت های تولید کننده مواد شیمیایی باید مسولیت جلوگیری از انتشار اخلال کننده غدد داخلی را جدی بگیرند. برای این کار باید قوانین دقیق برای ممنوعیت مواد شیمیایی مضر مدام صادر گردد.

زندگی کنونی بشر بیش از مقداری که تصور می کنیم در احاطه مواد شیمیایی هستند و واقعا نمی شود آنها را از زندگی روزمره حذف کرد. ولی هر کدام ما در حد توان و دانش عمومی که می توانیم در این زمینه ها داشته باشیم قادریم از مقدار تماس آنها با بدن خود و عزیزان مان بکاهیم.

ورزش، کاهش مقدار سیگار و الکل، کاهش مصرف غذاهای بسته بندی شده، یخزده و کنسرو و استفاده کمتر از همه چیزهایی که به نوعی با مواد پلاستیکی و شیمیایی ساخته شده‌اند قدم‌های ممکن برای کاهشِ تماس سموم با بدن می‌باشند.

Humans May Not Be Able to Reproduce Naturally Much Longer, Scientist Warns

Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts

https://academic.oup.com/humupd/article/23/6/646/4035689

image source

Photo: Peter Dazeley/Getty Images

More from ماهان طباطبایی
Tommy Ton عکاسِ شکارچی خوش لباس ها
Tommy Ton کانادایی٬ ۲۵ ساله بود که یکی از فروشگاه های زنجیره...
Read More