سلفی پا – شاهین در سالن ورزش

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

اوتزی مردی که ۵۳۰۰ سال پیش کشته شد

این مرد ۴۵ ساله متعلق به عصر مس، توسط تیری که از...
بیشتر بخوان