سلفی پا – بیرژامه امین

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

تمرین ورزشی بریتنی اسپیرز با دوست پسر ایرانی

دو سال از آشنایی و عشق شان می گذرد. بریتنی ۳۵ ساله...
بیشتر بخوان