ابراهیمِ پیغمبر، در ۹۰ سالگی خودش را ختنه کرده است

در حال حاضر حدود یک سوم مردان دنیا بنا به دلایل بهداشتی و فرامین مذهبی ختنه می شوند. در آمریکا ختنه نوزادان به صورت امری سنتی درآمده‌است. ختنه شایعترین عمل جراحی است که روی نوزادان پسر انجام می‌شود.

از دید بعضی از مورخین، ختنه یک شیوه سالمتر و انسانی تر از رسم قربانی کردن است که شروعش با ابراهیمِ پیغمبر بوده است. او قرار بود فرزندش را قربانی کند ولی خدایش، قربانی شدن اسماعیل را بخشید و به ابراهیم فرمان داد از آن پس پسران خودش را ختنه کند. برای همین دو مذهب یهودیت و اسلام، ختنه فرزندان پسر را جز شریعت دین می دانند.

Deleted:  ختنه قدیمی ترین جراحی بدن در جوامع بشری است که قدمتش به دوران قبل از تمدن و حدود ۱۵ هزار سال پیش می رسد. 

عمل ختنه چون از طریق بهداشتی صورت نمی گرفت در طی هزاران سال باعث خونریزی، عفوت و درد بریدن پوست بدن و صدمات جبران ناپذیر در نوزادان مذکر می شد. 

از نظر سازمان بهداشت جهانی، ختنه پسران اگر توسط کادر درمانی انجام شود می تواند منجر به کاهش بیماری های عفونی مثانه، پوستی، مقاربتی و سرطان شود. 

حکم قطعی علمی بین المللی در باره ختنه هنوز صادر نشده است ولی اکثر پزشکان و بیمارستانها عمل ختنه را ممنوع نکرده اند. مخالفت های علمی و بهداشتی و حتی اجتماعی نیز در باره آن وجود دارد. 

Circumcision

گزارش سازمان بهداشت جهانی

ختنه در اسلام

Circumcision: Abraham’s Healthy Sacrifice
Abraham One God Three Wives Five Religions


More from مرد روز
خشونت علیه مردان سرزمین ایران
تصویر کمتر دیده شده از خشونت علیه مردان ایرانی منبع عکس در توئیتر...
Read More