نظریه جدید در باره مقدار پول و خوشبختی

بحث همیشگی چه مقدار پول خوشبختی می آورد دهها سال است در ایران به خاطر اقتصاد بحرانزده و سقوط ارز و گرانی، معنایی ندارد چون ایرانیان نمی توانند به عدد ثابتی از درآمد دست یابند که دیگر « غم نان» نداشته باشند.

پول به دلایل زیاد نقش مهمی در تعادل روحی، سلامت و احساس آرامش و خوشبختی دارد. اولین تاثیرآن، کاهش رنج و نگرانی روزانه است. پول داشتن می تواند احساس کنترل بر روی زندگی را بیشتر کند. داشتن درآمد بیشتر به افزایش حق انتخاب در زندگی نیز منجر می گردد.

برای همین اول اجازه دهید به یک نظریه اقتصادی که حدود ۱۰ سال پیش در جهان مطرح شد اشاره کنیم. محققین دانشگاه پرینستون امریکا بر اساس اقتصاد کمابیش متعادل کشورها، فرمولی را تهیه دیده اند که ثابت می کند افراد جامعه یک حد مشخص ( برای مثال در امریکا ۷۵ هزار دلار در سال) درآمد داشته باشند به مرحله احساس خوشبختی می رسند.

در این فرمول، اصل بر لحظه لحظه آرامش روزانه برای نداشتن نگرانی بابت پرداخت. هزینه غذا، مسکن، تفریحات و بهداشت است. به عبارتی خوشبختی با درآمد ۷۵ هزار دلاری مترادف است با «غم نان نداشتن»

این فرمول اقتصادی در ضمن می گوید اندازه خوشبختی بعد از ۷۵ هزار دلار ثابت است و اگر ۷۵۰ هزار دلار هم درآمد داشته باشید به یک اندازه احساس خوشبختی می کنید.

اما جدیدا تحقیق مفصل و دقیقتری ارائه شده است که نشان می دهد درجه آرامش خوشبختی رابطه مستقیم با درآمد بیشتر دارد و فردی که ۲۰۰ هزار دلار درآمد ثابت در سال دارد از فردی که ۷۵ هزار دلار درآمد دارد احساس خوشبختی اش بیشتر است و این نسبت همواره با افزایش درآمد بیشتر هم می گردد.

Money impacts happiness more than previously thought, study finds

https://bigthink.com/personal-growth/money-and-happiness?rebelltitem=1#rebelltitem1

https://www.princeton.edu/~deaton/downloads/deaton_kahneman_high_income_improves_evaluation_August2010.pdf

https://www.pnas.org/content/118/4/e2016976118#sec-1

Credit: Alexander Mils on Unsplash

More from مرد روز
از بهترین اختراعات سال ۲۰۱۹
Annovera by The Population Council Inc حلقه کنترل حاملگی « آنوورا» جدیدترین...
Read More