سلفی پا – پاشا از ارومیه

ارتفاعات ارومیه منطقه سنجی خرابه

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر کنیم

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز
مردم دلاور ایران همچنان برای آزادی در خیابانها هستند
جدیدترین ویدئوهای تظاهرات امروز شنبه ۱۸ مهر نشان می دهد تهران و...
Read More