ایران همین حالا

همه مردم دنیا دارند می بینند شهروندان ایران حکومت فاسد اسلامی را نمی خواهند … همه دارند می فهمند چرا مردم ایران فریاد می زنند « زن، زندگی آزادی» … …

#مهسا_امینی

#MahsaAmini

More from مرد روز
سلفی پا – محب از ارتفاعات کابل
مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی...
Read More