ایران همین حالا

همه مردم دنیا دارند می بینند شهروندان ایران حکومت فاسد اسلامی را نمی خواهند … همه دارند می فهمند چرا مردم ایران فریاد می زنند « زن، زندگی آزادی» … …

#مهسا_امینی

#MahsaAmini

More from مرد روز
عکس روز – مقابله با کرونا در رستوران ژاپنی
عکس روز - مقابله با کرونا در رستوران ژاپنی
Read More