سلفی پا – پیمان و دوستش

More from مرد روز

افلاطون و تعریف مرد موفق با تمثیل درشکه

فیلسوف یونانی افلاطون اغلب نوشته هایش را به صورت گفتگوی شفاهی ببین...
بیشتر بخوان