مجله مرد روز میلیونر شد

از روز چهارم ژانویه تاکنون، در طی 9 ماه، مجله مرد روز توانست بیش از یک میلیون بازدیدکننده داشته باشد. همینجا از طرف همکاران:

 

عباس سلیمی آنگیل
زیتون
سمیه باقری
بهمن
مرجان سروش
سعید داورپناه
محمد رادفر
شهربانو قایاقیزی
محمد بابایی
مهرانگیز پاشا
ونداد زمانی
غزال
مریم آموسا
احمد تابعی
وحید شریفیان
بهزاد فرضی پور
نوشین فرزین
دمادم
بابت حمایت، همراهی و سلیقه دلپذیرتان تشکر می کنیم. قول می دهیم در حد توان مان بر کیفیت، سادگی و کنجکاوی مجله مرد روز بیفزاییم.

 

More from مرد روز
چرا بعضی زنان جذب مردان نااهل می شوند؟
  دو نویسنده مسائل زناشویی Emma Taylor و Lorelei Sharkey ، در...
Read More