یک تفسیر غیرمذهبی از نقاشی آفرینش آدم

حدود ۵۰۰ سال پیش نقاش معروف ایتالیای مایکل آنجلو این تابلوی دیواری مهم را بر روی سقف کلیسایی ساخت که در محوطه واتیکان قرار داشت.

این تابلو بیانگر یکی از ماجراهای مهم مذهب مسیحیت است که در ان لحظه آفرینش آدم ثبت شده است. مهمترین بخش این قصه مذهبی، جرقه حیات در آدم از طریق تماس انگشتانش با انگشت دست خدا است. به اضافه اینکه در بین بازوی چپ خدا، می شود حوا را دید که به آدم می نگرد.

با وجود اینکه این تابلو، پربیننده ترین و مهمترین ماجرای مسیحیت را به تصویر کشیده است ولی از دید یک دکتر و تحقیقی که منتشر کرده بود ماجرا کاملا فرق دارد.

تفسیر دکتر فرانک مشبرگر روی بخش سمت راست که در برگیرنده خدا و حوا است متمرکز شده است. به نظر او پرده بزرگی که دور خدا تصویر شده است در حقیقت شکل کامل مغز یک انسان است.

او توانست همه مشخصات مختلف مغز را یک به یک بر روی نقاشی شناسایی کند. به عبارتی، ادعای اصلی این تفسیر دارد می گوید مایکل آنجلو با قرار دادن تصویر مغز انسان در پسزمینه خدا، خواسته است بگوید خدا تصوری است که در مغز انسان شکل گرفته است.

EXPLAINING THE HIDDEN MEANING OF MICHELANGELO’S CREATION OF ADAM

The Creation of Adam

More from ماهان طباطبایی
به فردی که زخم زبان می‌زند چه واکنشی نشان دهیم
عملا مهار واکنش اولیه سخت است. اگر از عکس العمل خود احساس...
Read More