هنوز به خودش نگفتم که عاشقش هستم

سلام. ۲۰ ساله هستم و عاشق دختری شده ام همسن خودم. نزدیک دو سال است شیفته او شده ام ولی خجالتی ام و نمیدونم چطوری بهش بگم. او پدر ندارد فقط با خواهرش و مادرش زندگی می کند البته دانشجو هم هست. راهنماییم کنید.


سلام بهرام عزیز

اگر ۳۰۰ سال پیش بود به تو می گفتم برو دور و بر چشمه و منتظر شو وقتی می آید کوزه آبش را پر کند به او اظهار عشق کن ولی خودت می دانی که به جایش این روزها اینترنت کار سر چشمه رفتن را انجام می دهد.

اینترنت و شبکه های اجتماعی امن ترین و عرفی ترین محل آشنایی انسانها است. آنجا حتی می توانی با سلیقه و خصوصیاتش بیشتر آشنا شوی و از همان طریق درخواست دوستی دهی و بعد به مرور و بدون هیاهو و شتاب، فرصت ابراز آشنایی و بعد ابراز علاقه را فراهم کنی.

فقط با احساسات و زندگی هیچ انسانی بازی نکن. قول الکی نده و سعی کن سریع شیفته و عاشق دلخسته نشوی. علاقه و جذابیت و حتی میل جنسی ات به آن دختر، عکس العملی زیبا و انسانی است ولی از خودت پرسیدی که از ته دل دوست داشتنت از کجا آمده است؟

بهرام عزیز تا مادامیکه رفتار جوانمردانه داشته باشی از هیچ چیز نترس و شرم نکن. برو جلو و از راه های ممکن زمانه ما، به او بگو چه احساسی نسبت به او داری. بگو کنجکاو هستی او را بیشتر بشناسی. اگر هم به هر دلیلی نخواست و چند بار ان را عنوان کرد محترمانه تشکر کن و برو دنبال زندگی و جستجوهای بعدی.

image source

https://www.pexels.com/photo/close-up-of-cat-320014/

Written By
More from بهمن
او به تو خیانت نکرد. تاکتیکش نادرست بود
Elmira ShokrPour سلام. هفت سال پیش با دخترخاله ام که از کودکی...
Read More