خبر خوب: بدن انسان مبتلا به کرونا حداقل ۸ ماه در برابر ویروس مقاوم است

Associate Professor Menno van Zelm

ترس اینکه افرادی که کرونا گرفته اند ممکن است سیستم ایمنی بدن شان به سرعت فراموش کند با ویروس بجنگد با تحقیق جدید دانشمندان استرالیایی برطرف شده است.

این خبر خوب از این جهت مهم است که خیلی ها فکر می کردند واکسن اختراع شده توسط بشر، فرصت کافی برای کنترل این بیماری واگیر ایجاد نخواهد کرد.

همکاری سه موسسه پزشکی در ملبورن استرالیا نشان داد حافظه دفاعی بدن برای این ویروس یعنی memory B cells برای مدت کافی وجود خواهند داشت.

در این تحقیق، آزمایش خون مداوم و دقیقی از ۲۵ مبتلای به کرونا گرفته شده است. آزمایش خون مبتلایان برای ۳۶ مرتبه از روز چهارم تا روز ۲۴۲ بعد از ابتلا، نشان داد سلول های مخصوص بدن که حافظه مقاومت با عفونت ویروسی را در خود دارند آماده اند به محض ورود مجدد ویروس، آن را از بین ببرند.

دانش پزشکی بشر می داند که اگر ۷۰ درصد بشر دفاع ایمنی در برابر ویروس را از طریق سیستم ایمنی بدن و واکسن ها به دست آورند شانس تکثیر و ایجاد موج های جدید واگیر کرونا غیرممکن می شود.

هنوز راه زیادی برای مهار کرونا در پیش است ولی این خبر خوب تضمینی است برای اینکه بشر ۸ ماه فرصت دارد تا جلوی بازگشت دوباره و سراسری کرونا را بگیرد.

Great News: Latest Research Shows Immunity to COVID-19 Lasts at Least 8 Months
https://www.sciencealert.com/latest-research-adds-to-evidence-immunity-covid-19-could-last-8-months-or-more

COVID immunity lasts at least eight months, new data reveals
https://medicalxpress.com/news/2020-12-covid-immunity-months-reveals.html

This research was published in Science Immunology

More from مرد روز
۹۰ کشور جهان رشد منفی جمعیت دارند
بر اساس آخرین آمار فصلنامه معتبر «لنست» از حدود ۶۵ سال پیش...
Read More