دنیا بدون ایران می رقصد

In English

جوانِ اهل سیاتل آمریکا، دور تا دور دنیا را می گردد تا با مردم جهان برقصد. نمی دانم چرا هر زمان که ویدیویی از او می بینم گریه ام می گیرد و هر بار مثل احمق ها منتظرم که کشور بعدی ایران باشد… وقتی مردمان یمن، عربستان، افغانستان و حتی کره شمالی می رقصند، هزار بار از خودم می پرسم مردم من کجا هستند و چرا آسمان از طبیعی ترین و زیباترین احساسات شان دریغ شده؟  چرا ما مردم هنرهای زیرزمینی و حرفای زیرزمینی و افکار زیرزمینی و کلا زیرزمینی شدیم؟ … این ویدئو یکی از زیباترین کارهای این جوان امریکایی است که دو ماه پیش پخش شده است…

بیتا ملکوتی

 

 

 

 

 

More from بیتا ملکوتی

دنیا بدون ایران می رقصد

In English جوانِ اهل سیاتل آمریکا، دور تا دور دنیا را می...
بیشتر بخوان