همسرم متوجه شد که پدرم معتاد است

سلام. حدودا سه سال است با همسرم ازدواج کردم. چند ماه پیش همسرم به صورت تصادفی متوجه شد که پدر من اعتیاد دارد و متاسفانه از اون موقع به بعد حاضر نیست پدرم را ببیند. چندین بار با وی صحبت کردم و خواستم این موضوع را فراموش کند. ولی متاسفانه قبول نمیکند.

البته این را هم بگم من خودم وقتی همسرم متوجه شد چند روز با پدر و مادرم قهر بودم و خیلی سرزنش کردم ولی دیگر بیشتر از این راضی نیستم که اذیت بشوند. در این موقعیت چه کار کنم؟

احمد عزیز

اعتیاد یک بیماری مزمن است و برای همین، تحقیر و توهین و منزوی ساختن هر معتاد، هیچ تاثیر مثبتی ندارد. رفتار همدلانه با پدرت داشته تا شاید بتوانی الگویی شوی برای بقیه بخصوص همسرت.

مریضی اعتیاد، هویت، شخصیت و موقعیت اجتماعی فرد معتاد را نابود می کند. یک اتفاق منفی و تابو است و همسرت به طور طبیعی حق دارد احساس گریز از آن داشته باشد. شاید از پچپچه های فامیل یا دوستان خجالت می کشد. شاید نمی خواهد هیچکس بداند که پدر همسرش، معتاد است و …

تو ولی از پدرت بگو و از شرایط و دلایلی که او را به اعتیاد کشاند. از شخصیتش حرف بزن وقتی این بیماری را نداشت. چهره انسانی اش را به وی برگردان… فرصت ایجاد کن تا همسرت، پدرت را ببیند نه اعتیادش را …

صبور باش و بگذار دوره پذیرش بیمار بودن پدرت برای همسرت به آرامی اشکار گردد. 

Written By
More from بهمن
سکس ما شده وظیفه
بروید تا دیر نشده همدیگر را از نظر جنسی کشف کنید.
Read More