نقشه کهکشانهای هستی و شباهتش با ساختمان مغز انسان

مقاله علمی یک فیزیکدان ستاره شناس و یک جراح مغز از دو دانشگاه آلمانی و ایتالیایی در مجله علمی « پیشتازان فیزیک » مدعی است نقشه کلی ساختار جهان هستی شبیه نقشه عصب های مغز انسان است.

این دو دانشمند پس از چندین سال بررسی بر روی عظمت بیکران انواع پدیده های کیهانی مقدمتا می دانند که پیچیدگی و تنوع آن قابل قیاس با پیچیدگی مغز ما نیست.

اما با تاکید بر مشاهدات کیهانی نظیر قانون « مار پیچ طلایی» که گفته می شود یک سوم کهکشانها را شامل می شوند و شباهت های این قانون ریاضی و فیزیک در طبیعت روی زمین یکی از صدها شباهت طبیعی است که تقریبا همه ما آنها را می شناسیم.

با وجود انکه قدرت، انرژی و وسعت و دلایل ایجاد شکل های مختلف در کهکشانها عملا میلیاردها میلیارد بار با شرایط شکل گیری مغز انسان فرق است ولی مشابهت های خیلی مشخص هم بین شان وجود دارد. برای مثال ۷۷ درصد مغز انسان از آب تشکیل شده است و تقریبا در همین حد، فضای هستی از یک نوع انرژی سیاه و ناشناخته تشکیل شده است که می گویند دلیل انبساط دنیا است.

دو دانشمند اروپایی در حال گسترش این تئوری هستند که شباهت های قوانین طبیعت درون زمین به صدها شکل مختلف با طبیعت هستی بیشتر از تفاوت های شان است. آنقدر که حتی نقشه ساختمان عصب های مغز انسان می تواند خیلی شبیه نقشه در هم آمیزی کهکشانها در یک کل واحد باشد.

https://www.sciencealert.com/wildly-fun-new-paper-compares-the-human-brain-to-the-structure-of-the-universe

The research has been published in Frontiers in Physics.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2020.525731/full#B6

More from ماهان طباطبایی
189 میلیون جواب برای چرا تنها هستیم
خیلی جاهای جهان نیمه شب که میشه تازه جستجو برای رفع تنهای شروع می...
Read More