ازدواج دانشجوی دکترا با یک زندانی قاتل در امریکا

در روز ازدواج دانشجوی ۳۲ ساله دکترای علوم سیاسی « چلسی مور» در یک زندان با «کریستفر بلک ول» ۳۸ ساله، آنها ۶ ماه بودند که ملاقاتی با هم نداشتند.

خانم چلسی مور وقتی دکترای علوم سیاسی اش را می گرفت برای تحقیقات در باره کاهش احکام بلندمدت مجرمین به طور مداوم به زندانی در استان آلاباما سر می زد.

کرستوفر بلک ول از ۱۲ سالگی به خاطر سرقت یک ماشین، ۶ سال اول جوانی اش را در زندان بزهکاران نوجوان گذراند. بعد به خاطر سرقت مجدد دستگیر شد و برای بار سوم در حین سرقت، یک پسر ۱۷ ساله را به قتل رساند. او به ۳۸ سال زندان محکوم شد و هنوز ۲۵ سال دیگر باید در زندان بماند.

کریستوفر در درون زندان، لیسانس علوم سیاسی را از دانشگاه استان گرفت و برای مدتی با خانم مور برای بهبود قوانین جزایی مربوط به بزهکاران جوان همکاری می کرد.

رابطه شان به عشق و هفته گذشته به ازدواج کشید. آن دو در سالن انتظار زندان خیلی ساده و در حضور دو شاهد و کارمندان و گارد زندان توسط کشیش زندان به عقد همدیگر در آمدند.

این زوج  محقق و زندانی، فرصت شناخت کامل همدیگر را داشتند و به گفته خودشان قادر به تصور زندگی بدون همدیگر نیستند.

این زوج مدتی است به طور مشترک روی این مسئله کار می کنند که مغز افراد زیر ۲۵ سال براساس آخرین تحقیقات علمی، هنوز کامل نیست و به همین دلیل مجازات شان نباید در حد بزرگسالان باشد.

یکی دیگر از هدف های حقوقی این زوج، گسترش امکان ازدواج زندانیان است. آنها می گویند « حق ازدواج» نباید از زندانی ها سلب شود چون جزو قوانین حقوق بشر است.

Grateful for a Wedding in Prison

More from ترجمه‌ی محمد رادفر
معشوقه های مردان ثروتمند چین
روزنامه نگار انگلیسی ساکن پکن James Palmer  گزارشی  تهیه کرده است در...
Read More