قیم انسان بودن و به زور مردم را لائیک ساختن فرقی با به بهشت کشاندن اجباری ندارد

فرانسه به هر دلیلی به این مهاجرین متعصب مسلمان پناه داد. مسلمانانی که همه زندگی و شرف و موقعیت و سنت شان از ریشه کنده شد. از استبداد و حکومت های فاسد و جنگ و سرکوب وحشیانه و فقر فرار کرده اند.

درون جامعه فرانسه هم اجازه و فرصت و قابلیت تطبیق با جامعه کند است و زمان می برد. سنت و تعصب و ایمان تنها چیزی است که در انها می ماند و حتی شدت می گیرد.

وقتی فرانسه و اروپا می داند اینها حساس و زخم خورده و سرشار از اذیت و بدبختی و اوارگی و بیکاری و بی ریشه شدن هستند چرا سر به سر شان می گذارد؟

چرا راه های مهربانتر و ساده تر و بدون تنش برای افزایش شعور شهروندی شان ایجاد نمی کنند؟

تحریک و تحقیر ایمان این مردم خرافات زده، فقر زده و بمباران شده و بی پدر و مادر شده و بی ریشه شده،درست نیست. ربطی به ازادی بیان ندارد.

مهاجرین مسلمان هزاران مشکل بنیانی از فقر تا مردسالاری تا خشونت خانوادگی و از دست دادن اعتماد به نفس در جامعه جدید و … دارند. اول فرصت زندگی معمولی را برای نسل های اول مهاجرشان فراهم کنند. شغل و تحصیل و حرمت فردی شان را بیافزایند. ان وقت خودشان از درون شروع می کنند به تحول…

حال این مردم مهاجر مذهبی خوب نیست. الان وقت اب ریختن به لانه کوچک بحران زده شان نیست.

ضمن انکه جنایت ان جوان چچنی و بقیه تروریست ها در هر شکل و ادعا و تفکری ، قابل قبول نیست. وحشیانه و ضدبشری است. اما واقعیت اساسی این است که این نوع افراطی ها همیشه در هر جامعه ایی جزو اقلیت هستند.

More from ونداد زمانی
به نسل ما می گویند چرا شاه را از مملکت بیرون راندید
۲۲ بهمن دارد می آید و به نسل ما می گویند چرا...
Read More