مثل گداها ازش میخوام ۵ دقیقە باهام حرف بزنە

سلام. مجرد ۳٦ سالە هستم کە ۱۱ ماە است با یک آقای ۲٦ سالە رابطە عاطفی دارم. من چون در رابطەهای قبلیم اذیت شدم کلا سعی میکردم خیلی محتاط باشم کە متاسفانە نبودم. من و ایشون توی یک دورە کاری همدیگە رو دیدیم. کار بە زنگ زدن و چت کشید و اولین ملاقات را داشتیم. من خیلی عادی رفتم ولی بعد از آن به من زنگ زد کە شما مغرور هستی و حتی بە من نگاە هم نکردی.

یە مدت گذشت و ما رابطەمون جدی شد ایشون فوق العادە مهربون و مودب بودن و هستن. بعد از شیوع کرونا و قرنطینە خونگی ایشون یکم سرد شد و این منو آزار میداد شروع کردم بە گلایە کە چرا؟ و بهم گفت کمی افسردگی دارە و ازم خواست درکش کنم. طوری شدم کە مثل گداها ازش میخوام ۵ دقیقە باهام حرف بزنە.

دائم خود خوری میکنم کە من میدونستم رابطە باهاش اشتباە بود و اینکە چرا من الان بیشتر دوستش دارم. من هر وقت تصمیم میگیرم حرف نزنم میخواد باهام حرف بزنە و بهم میگە من واقعا ناراحتم.

من دوستش دارم اما دارم تحقیر میشم و حس میکنم زیادییم، لطفا راهنماییم کنید خیلی خستە و پریشونم 

مهناز عزیز

 رابطه و شیوه آشنایی شما با یک نوع «بازی قدرت» ‌شروع شد که می تواند طبیعی و بخشی از سنت آشنایی اولیه باشد ولی این رابطه ناسالم شد چون بازی قدرت ادامه یافت.

متاسفانه در این نوع بازی قدرت، یکی از دو نفر دیر یا زود تسلیم می شود و بعد رابطه تقریبا یکطرفه می شود و حتی ناخواسته از کشش و جذابیت فرد تسلیم شده کاسته می شود.

شما که ۱۰ سال بزرگترید چرا فرصت گفتگوی صمیمانه در باره همدیگر را پیش نیاوردید. شما اطلاعات واقعی از هم ندارید و شناخت تان از هم بر حدس و گمان هست.

او ممکن است واقعا اپیزودهای افسردگی دارد. شاید بعد از جدی شدن رابطه، توانایی پذیرش فاصله سنی تان را ندارد. شاید برایش فتح علاقه شما جالب بود ولی به عاقبتش به درستی نیندیشیده بود. شاید هم میل و تمنای جنسی اش نسبت به تو کمابیش برطرف شده است.

به نظر من این رابطه فقط به اذیت مداوم خودت تبدیل خواهد شد. شاید حس عاطفی و دلبستگی شدید خودت مسول این فرجام باشد. شاید قبلا هم این کار را در روابط قبلی کردی. تو می گویی مغرور هستی ولی عملا غروری در این رابطه بروز ندادی. شاید عملا فردی هستی که هم شدیدا منفعل رفتار می کنی و هم شدیدا تهاجمی هستی…

برای آخرین بار با احترام و مهربانی، حس و فکر و نگرانی هایت را توضیح بده. بگو از رابطه ات چه انتظاری داری و … قوی باش نه مغرور… عاشق باش نه ذلیل.

اگر هم رابطه ادامه نیافت تلخ نشو… اینها بهترین خاطرات و لحظات زندگی است. آن را بسپار به حافظه و برو دنبال یکی که می تواند با تو راحت تر باشد.

Written By
More from بهمن
به خاطر نتیجه یک تست شخصیت، از هم جدا شدیم
طی رابطه ای مجازی که با دختری داشتم پس از اینکه کلی...
Read More