شش ادعای غلط در باره داروهای افسردگی

تا مدتها این ادعا وجود داشت که افسردگی یک بیماری لوکس و مربوط به جهان اول است. اما شواهد و آمار نشان می دهد افریقا و جهان سوم به اندازه بقیه دنیا از افسردگی رنج می برند.

استفاده از داروهای ضدافسردگی با وجود کارایی نسبی همیشه توام با شک و شبهه و حس بی اعتمادی بوده است … دلیل اصلی اش این است که هنوز تربیت عمومی بشر، بیماری روحی و افسردگی را یک بیماری جسمی نمی بیند.

۱- می گویند داروهای ضدافسردگی اعتیاد آور است ولی همه استفاده کنندگان این داروها می دانند که بدن شان آنها را طلب نمی کنند. داروها اگر براساس تجویز دکتر قدم به قدم کاهش یابند تاثیرات ترک شان بسیار کم خواهد بود.

۲- می گویند داروهای ضدافسردگی شادیبخش هستند ولی خود افسرده ها می دانند که این ادعای درستی نیست. داروها عملا فقط روحیه و حس افراد را کمی تنظیم می کنند. برای همین فرد سالم اگر داروهای موردنظر را استفاده کنند هیچ تغییری جز تاثیرات فیزیکی دارو نظیر خواب آلود شدن، افزایش اشتها یا احساس درد و اذیت در سیستم گوارشی نخواهند داشت.

۳- می گویند داروها آدم ها را بیخیال یا کرخت می کنند یا مشکلات را به نوعی پنهان می کنند. این ادعا نیز در حالات مصرف کنندگان داروها دیده نمی شود.

داروهای ضدافسردگی برعکس، افراد را هشیارتر و مجهزتر می سازند تا تصمیم و فکر درست تر داشته باند.

۴- می گویند این داروها یک درمان سریع و مقطعی هستند ولی همه مصرف کنندگان آنها می دانند که حداقل یک ماه باید از خوردن دارو بگذرد تا تاثیراتش دیده شود.

داروهای ضدافسردگی برای معالجه بیماری نیستند. افسردگی دلایل بسیاری دارد که خیلی های شان مربوط به کیفیت زندگی و اجتماع و ژنتیک شان است.

۵- می گویند داروها باعث تغییر شخصیت افراد می شوند ولی افسرده ها مشکل شخصیتی ندارند و روزهایی از زندگی شان هست که عادی هستند. قرار و کاربرد این داروها فقط برای تغییر روحیه غمگین و افزایش انرژی است.

۶- می گویند وقتی شروع کردید به مصرف داروها، باید تا آخر عمر به آن متکی باشید. این ادعا یا شبهه عمومی نیز می تواند توسط میلیونها انسانی که زمانی از این داروها استفاده می کردند رد شود.6 Antidepressant Medication Myths

https://www.psychologytoday.com/us/blog/two-takes-depression/202009/6-antidepressant-medication-myths

What is depression and why is it rising?

More from ترجمه‌ی محمد رادفر

سقط جنین آینده کلینیک لازم ندارد

[caption id="attachment_34982" align="aligncenter" width="542"] روزانه 42 میلیون زن از بازداری ناخواسته جلوگیری...
بیشتر بخوان