دایره مرگبار مورچه‌های جنگجو

نوعی مورچه شکارچی و جنگجو در امریکای جنوبی و مرکزی وجود دارند که از قدرت و توانایی حمله نظامی بالایی برخوردار است. این نوع مورچه در ضمن یک مشکل ژنتیکی مرگبار هم دارند.

این مورچه های نظامی برای نشان دادن راه و مسیر غذا و شکار به سایر مورچه‌های مجموعه خودشان، نوعی ماده شیمیایی از خود ترشح می کنند تا مورچه های دیگر را به سمت غذا یا محل شکار بکشانند.

متاسفانه بعضی وقت ها مسیر قابل تعقیبی که بر جای گذاشته می شود کم بو می شود و این نوع مورچه ها که از همین بو برای برگشتن باید استفاده  کنند دوباره بوی شیمیایی مورد نظر را ایجاد می کنند. اتفاقی که گاهی باعث ایجاد یک مسیر دایره ایی می شود. مثل گم شدن در جنگل که آدمها را وا می دارد به دور خودشان بچرخند.

وقتی مورچه هایی که راه و نشانه را از خود به جای گذاشتند و بقیه مورچه هایی که به آنها می پیوندند در این چرخه مرگبار قرار می گیرند خطر مرگ شان خیلی زیاد می شود. اعتماد غریزی این مورچه های جنگجو به بوی خودشان و جمعیت خودی، باعث می شود که گاهی آنقدر به دور خود می چرخند تا آنکه از ضعف و تشنگی می میرند. این دایره های مرگبار می تواند گاهی کل یک لانه بزرگ را نیز به کام مرگ بکشاند.

این واقعیت زیست شناسانه برای اولین بار توسط روانشناس امریکایی «تئوردور اشنیرلا» حدود ۸۰ سال پیش کشف و تبت شده است.

Ant Death Spiral

http://www.myrmecos.net/2011/02/09/ant-death-spiral/
More from ماهان طباطبایی
چت‌های عاشقانه سیما و عبدالرضا – ما همیشه می خواهیم
عبدالرضا خان سلام سلام سیما خانم داشتم راجع به سئوالت فکر می...
Read More