شش عادت آدمهای ناراحت و ضعیف

۱- به سرعت عصبانی می شوید

اگر اتفاقات ساده نظیر گیر افتادن در ترافیک یا بریدن راه تان توسط یک راننده ناشی، شما را تبدیل به یک آدم خشمگین و پرخاشجو می سازد بدانید ذهن تان مثل یک فنجان پر از چایی است که با کمترین لرزش یا غفلت، لبریز می شود.

۲- همیشه بهانه ایی می یابید که ریسکی تقبل نکنید

مهم نیست اقدام به یک کار، چقدر سخت یا آسان باشد ولی اگر مدام دنبال توجیه برای انجام ندادن آن هستید بدانید آدم ضعیفی هستید. هر طور شده به خودتان تحمیل کنید که از ریسک انجام یک کار نترسید.

۳- اصلا تقصیر شما نیست

اگر هیچوقت اعتراف نکنید که شاید شما باعث یا بانی یک اشتباه می توانید باشید بدانید که حال تان خوب نیست.

دفعه بعد به آنهایی که به راحتی قبول می کنند اشتباهی مرتکب شده اند دقت کنید. خواهید دید فرد خطاکار بعد از پذیرفتن مسولیت اشتباه خود، کمتر مورد قضاوت منفی یا سرزنش دیگران قرار می گیرد.

۴- منتظر مشکلات آتی هستید

 قدر همین لحظه را نمی دانید و غرق دلهره نسبت به آینده هستید. نگرانید که مبادا وضعیت ناخوشایندتان همیشگی گردد. 

۵- هرگز نمی خواهید برای تغییر خودتان تلاش کنید

آدمی که حالش خراب است از تغییر می ترسد و حتی به سمتش هم نمی رود. ترس از شکست برای شان نفسگیر است. شاید بد نیست گاهی چند قدم به مصاف ترس بروید. وقتی ببینید که اتفاق اساسی نمی افتد قدم های دیگری برای روبرویی با ترس برخواهید داشت.

۶- چیزی نمی یابید که سپاسگزارش باشید

ثابت قدم ترین رفتار آدمِ ناراحت این است که توانایی تشکر نسبت به هیچ چیز را ندارد. دیدن یک غروب زیبا یا یک عمل مهربان نسبت به فرد دیگر، خوشحالش نمی کند.

آدم های ناراحت و غمگین آنقدر درگیر ذهن خود هستند که نه تنها آمادگی یک اتفاق خوب را ندارد بلکه در اکثر مواقع متوجه اش هم نمی شوند. ناراحت و نگران بودن خیلی سریع باطری وجودتان را خالی می کند. این التهاب و تبدار بودن های غیرقابل کنترل را اگر درک کنید قدم اول برای بهبود وضعیت تان را برداشته اید.

Six Habits of Deeply Miserable People

https://medium.com/mind-cafe/six-habits-of-deeply-miserable-people-1e60f8ad123e

More from ماهان طباطبایی
مادر و پسر داوطلب تزریق واکسن آزمایشی کرونا
مادر و پسر داوطلب تزریق واکسن آزمایشی کرونا
Read More