شش عادت آدمهای ناراحت و ناگوار

این شش علامت و نشانهِ آدم های ناراحت و ضعیف را مد نظر قرار دهید تا ببینید آیا بخشی از آنها در شخصیت شما وجود دارد؟

۱- به بهانه کوچکترین تحریک، عصبانی می شوید

اگر اتفاقات ساده نظیر گیر افتادن در ترافیک یا بریدن راه تان توسط یک راننده ناشی شما را تبدیل به یک آدم خشمگین و پرخاشجو می سازد بدانید که ذهن تان مثل یک فنجان پر از چایی است که با کمترین لرزش یا غفلت، لبریز می شود. شما زود از کوره در می روید چون مشکل و ناراحتی شما قبلا وجود داشته است. 

۲- همیشه بهانه ایی می یابید که ریسکی تقبل نکنید

مهم نیست اقدام به یک کار چقدر سخت یا حتی آسان باشد ولی اگر مدام دنبال توجیهی برای انجام ندادن آن می گردید بدانید که آدم ضعیفی هستید. هر طور شده به خودتان تحمیل کنید که از ریسک انجام آن کار نترسید.

۳- هیچوقت اصلا تقصیر شما نیست

اگر هیچوقت اعتراف نمی کنید که شاید شما باعث و بانی یک اشتباه می توانید باشید بدانید که حال تان خوب نیست.

دفعه بعد به آنهایی که به راحتی قبول می کنند اشتباهی مرتکب شده اند دقت کنید. خواهید دید که فرد خطاکار بعد از پذیرفتن مسولیت اشتباه خود، کمتر مورد قضاوت منفی یا سرزنش دیگران قرار می گیرد.

۴- منتظر مشکلات آتی هستید

اگر قدر همین لحظه را نمی دانید و غرق دلهره نسبت به آینده هستید بدانید که نگرانید که مبادا وضعیت ناخوشایندتان به آینده تان هم کشیده شود. حدس و گمان منطقی در باره وضعیت اینده فرق دارد با دست دراز کردن به سمت ناراحتی که هنوز وجود ندارد.

۵- هرگز نمی خواهید برای تغییر خودتان تلاش کنید

آدمی که حالش خراب است از تغییر می ترسد و حتی به سمتش هم نمی رود. ترس از شکست برای شان نفسگیر است. شاید بد نیست گاهی چند قدم به مصاف ترس بروید. وقتی ببینید که اتفاق اساسی نمی افتد قدم های دیگری برای روبرویی با ترس برخواهید داشت.

۶- هیچ چیزی نمی یابید که سپاسگزارش باشید

ثابت قدم ترین رفتار آدمِ ناراحت این است که توانایی تشکر و خرسندی نسبت به هیچ چیز را ندارد. دیدن یک غروب زیبا یا یک عمل مهربان نسبت به فرد دیگر، خوشحالش نمی کند.

آدم های ناراحت و غمگین آنقدر درگیر ذهن خود هستند که نه تنها آمادگی یک اتفاق خوب را ندارد بلکه در اکثر مواقع متوجه اش هم نمی شوند.

گاهی و فقط گاهی سرتان را بالا بگیرید و متوجه محیط پیرامون تان شوید. کافی است خیلی ساده متوجه چیزهایی که دارید باشید و نگذارید چیزهایی که ندارید اذیت تان کند. ناراحت و نگران بودن خیلی سریع باطری وجودتان را خالی می کند. این التهاب و تبدار بودن های غیرقابل کنترل را اگر درک کنید قدم اول برای بهبود وضعیت تان را برداشته اید.

Six Habits of Deeply Miserable People

https://medium.com/mind-cafe/six-habits-of-deeply-miserable-people-1e60f8ad123e

More from مرد روز

صنعت چاپ 3 بعدی در تحقیقات زیست شناسی

قبلا در مقاله ای به منشا تخیلی چاپ 3 بعدی در سریال...
بیشتر بخوان