سه قطعه عاشقانه مردانه

Walt Whitman
Artwork by Nora Jesenski
Megha Rao – Artwork by Ayelet Eder
Tanja Bulovic
Artwork by Bo Bosk

ترجمه منتخبی از
http://www.artparasites.com/

More from مرد روز

کاریکاتور روز – کرونا

[caption id="attachment_97402" align="aligncenter" width="800"] ویروس نو که آمد به بازار کهنه شود...
بیشتر بخوان