عکاسی بدن لخت و ثبت بی نظیر زیبایی زنانه

چهار اثر هنری دنیای عکاسی بدن لخت که توسط عکاس ایتالیایی روبرتو روتو تهیه شده است.

Model: md_ghostie

Photos: Roberto Roto | instagram | website
Model: md_ghostie

More from مرد روز

عکاس مشهور لباس زیر زنانه – رومان فیلیپوو

عکاس روس رومان فیلیپوو و تصاویری که از لطافت زنانه تهیه کرده...
بیشتر بخوان