عکاسی بدن لخت و ثبت بی نظیر زیبایی زنانه

چهار اثر هنری دنیای عکاسی بدن لخت که توسط عکاس ایتالیایی روبرتو روتو تهیه شده است.

Model: md_ghostie

Photos: Roberto Roto | instagram | website
Model: md_ghostie

More from مرد روز
 کاوشگر فضایی وویجر در ۲۳ میلیارد کیلومتری زمین
کاوشگر ۱ و ۲ به ناگزیر نیمی از تکنولوژی و قابلیت های...
Read More