عشق، خیلی‌ها را بدبخت و ذلیل می‌کند

برای چندمین بار دروغ گفت و وقتی مچش رو می گیرم با من قهر می کنه. یه مدت تماس نمی گیره و این من هستم که دوباره شروع می کنم.

داره میشه ۴ سال. هر بار خرد و خمیر میشم. با خودم پیمان می بندم که این دفعه آخره، برای همیشه ترکش می کنم. ولی دوباره هوس دیدارش، محبتش، توجهش من رو بر می گردونه به خوار و خفیف شدن بعدی. چرا نمی تونم از وی دست بکشم؟

 

تحقیر شده عزیز

عشق و حس دلبستگی یکی از قدرتمندترین احساسات بشری است. این حالت نتیجه ۲۰۰ هزار سال تجربه اجداد ما است برای   بقا… زندگی و حیات بدون از خودگذشتگی ممکن نبست. عشق و میل جنسی یک پاداش عظیم برای تحمل زندگی و از خودگذشتگی است.

عشق باعث شهامت، قدرت و تلاش بیشتر می شود. عشق در ضمن بزرگترین هدیه اش، فراموش کردن حس تنهایی است که همه بشر دارد. اما این هدیه شگرف طبیعت، سرانجام مشابه برای همه ندارد.

دلیل اصلی از اینکه عشق عاقبت ناراحت کننده ایی پیدا می کند این است که یک انتخاب آگاهانه و متکی بر شعور و دانایی و تجربه نیست.

عشق دقیقا معلوم نیست چیست چون ترکیب ثابتی ندارد. عشق می تواند هوس باشد یا نیاز به وابستگی، فرار از تنهایی، نیاز به توجه، ایجاد اعتماد به نفس و خودخواهی و یا ترکیب ناموزونی از همه اینها…

بهترین ترانه ها، قصه های ماندگار بشری در باره عشق است. این معجون بی فرمول گاهی تصادفا خوب در می اید. گاهی برای مدتی جواب می دهد. گاهی باعث بیماری های جدید می شود.

برای امثال تو عشق یک اعتیاد است. بعضی انسان ها حتی اگر فقط لحظه ایی  آن عشق را تجربه کنند دوباره به هر تحقیر و خواری تن می دهند. مردان و زنانی که در چنگ این نوع عشق اسیر می شوند نتیجه ایی جز بی وفایی، تحقیر و نادیده گرفته شدن، نصیب شان نمی شود.

اکثر افرادی که عشق آنها را ذلیل و خوار می کند می دانند معتاد یک حس عاطفی بیمارگونه هستند و لطمه بزرگی به آنها خواهد زد. ولی دوست عزیز مطمئن باش بسیاری از افراد شبیه تو یک درجه معین شخصی از تحقیر شدن دارید. بدن تان  بعد از آن دیگر اجازه نمی دهد.

خوشبختانه وقتی به آن مرحله برسید، همین احساس و عاطفه که منطق و تشخیص تان را کور کرده است به کمک تان خواهد شتافت. زنگ درون به صدا درمی آید و از طلسم عشق مسموم عبور خواهید کرد.

Written By
More from بهمن

مردی که می‌توانستم دوست داشته باشم

سنگ صبور عزیز، اخیرا در یک جمع دوستانه با مرد همسن خودم...
بیشتر بخوان