عشق، خیلی‌ها را بدبخت و ذلیل می‌کند

برای چندمین بار دروغ گفت و وقتی مچش رو می گیرم با من قهر می کنه. یه مدت تماس نمی گیره و این من هستم که دوباره شروع می کنم.

داره میشه ۴ سال. هر بار خرد و خمیر میشم. با خودم پیمان می بندم که این دفعه آخره، برای همیشه ترکش می کنم. ولی دوباره هوس دیدارش، محبتش، توجهش من رو بر می گردونه به خوار و خفیف شدن بعدی. چرا نمی تونم از وی دست بکشم؟

احمدرضای عزیز

عشق و حس دلبستگی یکی از قدرتمندترین احساسات بشری است. این حالت نتیجه ۲۰۰ هزار سال تجربه اجداد ما است برای   بقا… زندگی و حیات بدون از خودگذشتگی ممکن نیست.

عشق باعث شهامت، قدرت و تلاش بیشتر می شود. عشق در ضمن بزرگترین هدیه اش، فراموش کردن حس تنهایی است که همه بشر دارد. اما این هدیه شگرف طبیعت، خیلی‌ها را بدبخت و ذلیل هم می‌کند

دلیل اصلی از اینکه عشق عاقبت ناراحت کننده ایی پیدا می کند این است که یک انتخاب آگاهانه و متکی بر شعور و تجربه نیست.

عشق دقیقا معلوم نیست چیست چون  می تواند هوس باشد و وابستگی، فرار از تنهایی، نیاز به توجه، ایجاد اعتماد به نفس و حتی خودخواهی…

بهترین ترانه ها، قصه های ماندگار بشری در باره عشق است. این معجون بی فرمول گاهی تصادفا خوب در می اید. گاهی برای مدتی جواب می دهد. برای خیلی ها مثل اعتیاد است.

برای امثال تو عشق یک اعتیاد است. بعضی انسان ها حتی برای تجربه یک لحظه عشق به هر تحقیر و خواری تن می دهند. مردان و زنانی که در چنگ این نوع عشق اسیر می شوند نتیجه ایی جز بی وفایی، تحقیر و نادیده گرفته شدن، نصیب شان نمی شود.

اکثر افرادی که عشق آنها را ذلیل و خوار می کند می دانند معتاد به یک حس عاطفی بیمارگونه هستند که لطمه بزرگی به آنها خواهد زد. ولی در ضمن بسیاری از افراد عاشق پیشه، یک درجه معین از تحقیر شدن دارند. بدن شان  بعد از آن دیگر اجازه نمی دهد و زنگ درون به صدا درمی آید و از طلسم عشق مسموم عبور خواهند کرد.

Written By
More from بهمن
کم پولی را می شود تحمل کرد ولی تنهایی را نه
سلام. کارمند ساده ای در یک شهرداری هستم و در چهار سال گذشته محل...
Read More