دانشمندان و آزمایش واکسن کرونا بر روی خودشان


دنیای پزشکی غرب از ۲۰۰ سال پیش ۴۶۵ مورد تحقیق یا آزمایش دارو و واکسن را ثبت کرده است که پزشکان و محققین برای اولین بار بر روی خودشان انجام داده اند.

نمونه های مشهور واکسن فلج اطفال و مالاریااست که یکی از بزرگترین دستاوردهای سلامت بشر است. مخترع واکس فلج اطفال دکتر «جوناس سالک» برای اولین بار این واکسن را بر روی خودش و فرزندانش مورد امتحان قرار داده است.

معالجه بیماری پوستی مرگبار« پلاگر» که انسان را به دیوانگی می کشاند هم توسط سازنده صلی این واکسن « ژوزف گولدبرگ» بر روی خودش آزمایش شده است.

جدیدترین جایزه نوبل به متخصص شیمی و دارو ساز چین «تو یویو» اعطا شده است که سهم اصلی در اختراع واکسن مالاریا را داشته است. زنی که داروی مورد نظر را بر روی خودش ازمایش کرده بود.

بیماری تب زرد هم که مشغول کشتن آدمها بود توسط یک متخصص عفونتهای واگیر به نام « مکس تیلر» با بودجه بنیاد راکفلر در حال رسیدن به مراحل اساسی بود که واکسن آزمایشی را روی بدن خودش امتحان کرده است. کشف شجاعانه ایی که برای او هم جایزه نوبل را به ارمغان آورد.

در ۵۰ سال اخر قرن بیستم، ۸۰ مورد تزریق یا خوردن داروی آزمایشی توسط محققین و پزشکان امریکایی ثبت شده است.

افزایش دانش تخصصی و توانایی بیشتر و سریعتر آزمایش ها باعث شد ازمایش متخصصین بر روی بدن خودشان کمتر شود. ولی هر بار که اتفاق می افتاد یک دلیل علمی و منطقی باعث آن است.

در دوران کرونا دوباره آزمایش انواع واکسن توسط پزشکان و محققین امریکایی بر خودشان بیشتر شده است. دلیل اول این است که متاسفانه ۵۰ درصد مردم امریکا اعتماد کافی به واکسن ویروس کرونای ندارند برای همین بارها واکسن های در حال تحقیق توسط متخصصین مطرح امریکا بر روی خودشان آزمایش شده است.

دلیل دوم و مهم، کوتاه کردن زمان کشف واکس کرونا است، ویروسی که زندگی در سیاره ما را کاملا مختل کرده است. برای همین دانشمندان کشورهای مختلف، نمونه های آزمایش اختیاری واکسن های در حال ساخت را روی خودشان شروع کرده اند.

حتما بسیاری از موسسات تحقیقی و داروسازی غربی و حتی چینی به قابلیت و موثر بودن بعضی واکسن های کرونا رسیده اند. نمونه مشخص ان تولید صدها میلیون واکسن کرونا دانشگاه اکسفورد قبل از تایید نهایی است. اما همچنان به مسیر آزمایش کامل و ضمانت علمی ان پایبندند.

روسیه به خاطر دستاوردهای سیاسی تن به هر ریسکی می دهد. طبیعتا بخشی از ریسک ها درست از آب در می آیند. اما در این دنیای بی اعتمادی و بدبینی فقط مانده علم و بهداشت عمومی هم از مسیر علمی خارج گردد.

مطرح کردن واکسن روسی کرونا آن هم وقتی که  گویا خودشان هم می گویند تا ژانویه در دسترس نیست یک حرکت مخرب سیاسی است. کل سیستم تفکر آستبداد استبداد آسیایی مشکل دارد. روسیه و تزاریسم جدید پوتین به هر حال جزو این اردوگاه است. این تفکر، دوست دارد و برایش پذیرفتنی است که مسیر روبرویی با پدیده ها را با جهش های مکانیکی یا هر ترفند نامتعارف طی کند.

 

Self-Experimentation in the Time of COVID-19

More from مرد روز
اقرار مردانه
دوستی تعریف می‌کرد که مدتی پیش به اتفاق همسرش و یک زوج...
Read More