عکس روز – مقابله با کرونا در رستوران ژاپنی

چتر کرونا در رستوران ژاپنی برای رعایت فاصله بین مشتریان
رستوران جاز و چتر کرونا REUTERS/Issei Kato

https://reut.rs/3fxc0E4

 

 

More from مرد روز

مد روزمره پائیزی

پاییز در اغلب کشورها فرصت بازیگوشانه ای می دهد به لباس هایی...
بیشتر بخوان