عکس روز – مقابله با کرونا در رستوران ژاپنی

چتر کرونا در رستوران ژاپنی برای رعایت فاصله بین مشتریان
رستوران جاز و چتر کرونا REUTERS/Issei Kato

https://reut.rs/3fxc0E4

 

 

More from مرد روز
مهمترین سوال زندگی چیست
همه انسان ها می خواهند حال شان خوب باشد. زندگی راحت و...
Read More