عکس روز – مقابله با کرونا در رستوران ژاپنی

چتر کرونا در رستوران ژاپنی برای رعایت فاصله بین مشتریان
رستوران جاز و چتر کرونا REUTERS/Issei Kato

https://reut.rs/3fxc0E4

 

 

More from مرد روز
فرانسه با بازیکن شماره 10 آرژانتین را برد
فرانسه تمام قدرت نشان داد که حریف خوبی برای بازی فینال برای...
Read More