پیشگویی پروفسور معروف: « جو بایدن» برنده انتخابات خواهد بود

پروفسور تاریخ دکتر الن لکمن که در طی ۶ دوره گذشته رقابت های ریاست جمهوری امریکا ، پیشگویی هایش درست درآمده است براساس ۱۳ دلیلی که همواره تعیین کننده نظراتش می باشد تخمین زده است که جو بایدن رئیس جمهور خواهد شد.

او که ظرف ۳۶ سال گذشته همه پیشبینی هایش در انتخابات ریاست جمهوری درست در آمده است معتقد است مشخصا به خاطر تاثیرات عظیم کرونا و نحوه مدیریت ترامپ در زمینه های مختلف، وی ریاست جمهوری دور دوم را به دست نمی آورد.

۱۳ دلیلی که مورخ امریکایی آن را کلیدهای ورود به کاخ سفید می نامد موقعی به شکست رئیس جمهور می انجامد که ۶ الی ۸ کلید متعلق به  ریس جمهور وقت نباشد.

کلیدهای پیروزی هر کاندید ریاست جمهوری امریکا:

۱- اگر حزب حاکم بازنده انتخابات میان دوره ایی دو مجلس کشور باشد – بایدن کلید مثبت می گیرد چون حزبش انتخابات میاندوره ایی را برنده شد.

۲- اگر ریس جمهور وقت رقیب درون حزبی قدرتمند نداشته باشد- ترامپ کلید مثبت می گیرد چون رقیب قدرتمندی در داخل حزب محافظه کار ندارد

۳- معمولا ریس جمهور وقت اگر برای دور دوم کاندید شود. ترامپ کلید مثبت می گیرد چون نشانه ایی از استعفا یا عدم شرکت در انتخابات بروز نداده است.

۴- حزب سوم قابل ملاحظه ایی وجود نداشته باشد. در انتخابات بعدی رقیب سوم مطرح وجود ندارد و  ترامپ کلید مثبت می گیرد

۵- اقتصاد کشور به صورت کوتاه مدت وضع خوبی داشته باشد. کرونا باعث شد بایدن کلید مثبت بگیرد

۶-  اقتصاد کشور در درازمدت به خوبی دو دوره قبلی باشد. کرونا  رشداینده اقتصادی امریکا را منفی کرده است. بایدن کلید مثبت می گیرد

۷- تصویب قوانین مهم. در دروه اول ترامپ بارها از حق رئیس جمهوری برای تصویب قوانین تاثیر گذار استفاده کرده است. ترامپ کلید مثبت می گیرد.

۸- اگر کشور دچار بحران سیاسی و تظاهرات سراسری جدی نباشد. امریکا در  چهار سال اخیر بارها با تنش ها و اعتراضات سراسری روبرو بوده است. بایدن کلید مثبت می گیرد.

۹- آبروریزی های فاحش. طی چهار سال گذشته رسیس جمهور وقت از همان روز اول درگیر انواع خطاها و آبروریزی های بزرگ بوده است. استیضاح و انواع اتهامات حقوقی مطرح شده است. بایدن کلید مثبت می گیرد.

۱۰- اشتباه نظامی مهمی در خارج از امریکا مرتکب نشده باشند- ترامپ کلید مثبت می گیرد

۱۱- پیروزی مهم نظامی در خارج کشور. ترامپ اشتباه مهمی نکرد ولی پیروزی نظامی مهمی هم به دست نیاورد. بایدن کلید مثبت می گیرد.

۱۲- رئیس جمهور وقت باید شخصیت دوست داشتنی داشته باشد. ترامپ با شخصیت قوی و جذابی به قدرت رسید ولی این روزها فقط در بین یک گروه بسیار خاص و اقلیت، شهرتش حفظ شده است. بایدن کلید مثبت می گیرد.

۱۳-  رقیب انتخابات ریاست جمهوری باید شخصیت خاص و جذاب داشته باشد. جو بایدن آدم به نظر شریف و نجیبی می رسد ولی کشش و جذابیت کافی ندارد. ترامپ کلید مثبت می گیرد

Political prophet Allan Lichtman: Trump is more likely to lose because of coronavirus

Allan Lichtman Predicted Trump’s Win In 2016 And Now He’s Ready To Call 2020