جوانی که نیویورک را به بازی گرفت

 

Brett Cohen

این بار به سراغ جوان 21 ساله ساکن نیویورک Brett Cohen  می رویم که نوع جدیدی از  شهرت یافتن را با زیرکی تمام به نام خود ثبت کرده است. او در شروع این ویدئو می گوید: « من یک جوان معمولی هستم ولی همیشه این سئوال برایم مطرح بود که آدم مشهور بودن چه احساسی دارد؟ بعد به نظرم  رسید افراد بسیاری به دلائل مختلف قادر هستند به شهرت برسند پس چرا من نتوانم؟»

Brett  بلافاصله ایده ایی تحقق یافتنی به نظرش رسید که می تواند در یک آن، تجربه مشهور شدن را برایش به ارمغان بیاورد. او به این نتیجه رسید که از طریق نقشِ یک آدم مهم بودن، می تواند شهروندان نیویورکی را به این تلقی بکشاند که او شخص معروفی است.

برت کوهن با استخدام چند نگهبان شخصی، تبدیل ظاهری قیافه اش به شکل یک فرد معروف و با به اجاره کردن تیم فیلمبداری، گروه خبرنگار و عکاسان ( پاپاراتزی)، خودش را به عنوان یک هنرپیشه هالیوود یا خواننده مشهور جا می زند.

همانطوری که او حدس زد ساکنین یکی از بزرگترین شهرهای مدرن دنیا چنان محسور زرق و برق ستاره سازی در رسانه ها هستند که بدون چون و چرا، به محض اینکه او را در هیبت یک ستاره معروف می ببیند به آرزوی او برای مشهور شدن جامه عمل می پوشانند. امیدوارم به جای سرخوردگی از انبوه گول خوردگان، انسان خلاق بودن او را با تمام وجود دوست داشتنی بیابید. دوست تان دارم – مهرانگیز پاشا

 

 

More from مهرانگیز پاشا
اسباب بازی سازها در چین
آنقدر دنیا پیچیده شده است که نمی توان برای هیچ پدیده ایی...
Read More